Бережанська районна державна адміністрація
47501, м.Бережани, вул.Шевченка, 15-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну Вимоги до приміщень відділів ведення Державного реєстру виборців
та регіональних відділів адміністрування Державного реєстру виборців 

1. Для забезпечення роботи відділів ведення Державного реєстру виборців та регіональних відділів адміністрування Державного реєстру виборців (далі - відділів ведення Реєстру та регіональних відділів адміністрування Реєстру) та організації робочих місць працівників цих відділів органи, що утворили відділи, надають робочі приміщення, загальна площа яких установлюється з розрахунку не менше 6 кв. м на одного фахівця, а також додаткові площі для шаф паперового архіву та комутаційної шафи.

2. Приміщення, якими забезпечуються відділи ведення Реєстру та регіональних відділів адміністрування Реєстру, повинні бути:

- розташовані в одній будівлі;

- оснащені електричної мережею, з урахуванням нормативів для комп'ютерного обладнання, яке буде встановлене у приміщенні для забезпечення функціонування Реєстру (3 розетки на одне робоче місце та додатково 3 розетки для телекомунікаційного обладнання). При цьому мережа повинна забезпечувати стабільну роботу при максимальному навантаженні;

- обладнані системою автоматичної пожежної сигналізації;

- облаштовані охоронною системою сигналізації. У разі розміщення приміщень на першому поверсі на вікнах повинні бути встановлені металеві решітки або захисні ролети.

Охоронна і пожежна системи сигналізації повинні відповідати вимогам нормативних актів з питань впровадження та експлуатації технічних засобів охорони і пожежної безпеки, постійно знаходитись у робочому стані.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 4.06.2010 р. № 302)

3. Робочі приміщення відділу ведення Реєстру та регіональних відділів адміністрування Реєстру є приміщеннями з обмеженим доступом. Перебування в приміщенні відділіу ведення Реєстру та регіонального відділу адміністрування Реєстру сторонніх осіб без супроводу відповідальних працівників відділу забороняється. Перелік осіб, які мають право доступу до цих приміщень, визначається керівником відділу ведення Реєстру та регіонального відділу адміністрування Реєстру та затверджується керівником органу, що утворив цей відділ.

Приміщення відділів ведення Реєстру та регіональних відділів адміністрування Реєстру повинні бути обладнані дверима з кодовим механічним замком або механічним замком, що унеможливлює відкриття дверей зовні.

(пункт 3 у редакції постанови
 Центральної виборчої комісії від 4.06.2010 р. № 302)

4. Робочі місця працівників відділу ведення Реєстру та регіонального відділу адміністрування Реєстру розташовуються у спосіб, що унеможливлює ознайомлення сторонніх осіб з інформацією, яка виводиться на монітори працівників (у тому числі крізь вікна, скляні огорожі тощо).

Відповідно до частини сьомої статті 17 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (далі - Закон) визначає процедуру та спосіб здійснення органами ведення Державного реєстру виборців (далі - органи ведення) візуального та автоматизованого контролю повноти і коректності персональних даних Державного реєстру виборців (далі - Реєстр).

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 15.10.2009 р. № 155)

1.2. Візуальний та автоматизований контроль повноти і коректності персональних даних Реєстру (далі - візуальний та автоматизований контроль) - це здійснення перевірки працівниками органу ведення відомостей про виборців, включених до Реєстру, а також відомостей, що підлягають внесенню до бази даних Реєстру, з використанням програмних засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (далі - АІТС Реєстру).

1.3. Метою здійснення візуального та автоматизованого контролю є забезпечення:

- повноти і цілісності відомостей Реєстру;

- коректності персональних даних Реєстру;

- однократності включення виборця до Реєстру.

 

Об'єктом візуального та автоматизованого контролю є такі відомості Реєстру:

- ідентифікаційні персональні дані виборця (прізвище, власне ім'я (всі власні імена), по батькові, дата народження та місце народження);

- персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця (виборча адреса, номер територіального або зазначення закордонного виборчого округу, номер виборчої дільниці, до яких віднесений виборець, відомості про постійну нездатність пересуватися самостійно);

- службові персональні дані (дата набуття громадянства України, дата припинення громадянства України; дата визнання особи недієздатною; дата поновлення дієздатності особи; дата смерті або дата оголошення виборця померлим; дата скасування рішення суду про оголошення особи померлою; службова відмітка про відсутність у базі даних Реєстру окремих персональних даних виборця; службова відмітка про вибуття виборця із зареєстрованого місця проживання (без внесення змін до його виборчої адреси); зазначення реквізитів документів, наявних в органі ведення та які стали підставою для внесення запису або персональних даних до бази даних Реєстру, зміни цих персональних даних або знищення запису; попередня редакція змінених ідентифікаційних персональних даних та персональних даних, які визначають місце та умови голосування виборця, із зазначенням дати внесення таких змін).

1.8. Кожному виборцю в Реєстрі повинен відповідати лише один запис, що формується як сукупність усіх передбачених Законом персональних даних виборця, які фіксуються засобами програмного забезпечення АІТС Реєстру.

1.9. Візуальний та автоматизований контроль здійснюється працівниками органу ведення, які мають у встановленому розпорядником Реєстру порядку доступ до бази даних Реєстру.

1.10. Візуальний та автоматизований контроль здійснюється органом ведення постійно.

Постійний характер візуального та автоматизованого контролю забезпечується суцільним охопленням цим контролем усіх змін відомостей Реєстру.

Візуальний та автоматизований контроль здійснюється шляхом проведення органом ведення:

- обов'язкових перевірок при надходженні до органу ведення відомостей про виборців (осіб) у порядку періодичного поновлення персональних даних Реєстру, уточнення персональних даних Реєстру, а також заяв виборців щодо включення до Реєстру або внесення змін до персональних даних;

- систематичних і вибіркових перевірок записів бази даних Реєстру (всіх даних, внесених до запису про виборця або окремих полів запису) тих виборців, виборча адреса яких визначена в межах території, на яку поширюються повноваження органу ведення;

- перевірок записів бази даних Реєстру за дорученням Служби розпорядника Державного реєстру виборців;

- перевірок записів бази даних Реєстру програмними засобами підсистеми АІТС Реєстру.

(абзац сьомий пункту 1.10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Центральної виборчої комісії від 15.10.2009 р. № 155)

При внесенні відомостей про виборців до АІТС Реєстру органами ведення застосовуються Правила внесення відомостей про виборців до автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців", затверджені постановою Центральної виборчої комісії від 17 липня 2009 року № 48.

1.12. У разі виявлення у базі даних Реєстру за результатами візуального та автоматизованого контролю неповноти або некоректності відомостей орган ведення може провести відповідну перевірку персональних даних про виборця шляхом звернення до органів, закладів, установ та організацій, визначених статтею 22 Закону, або до виборця.

2.1. При надходженні до органу ведення заяв виборців (осіб) щодо включення до Реєстру або внесення змін до персональних даних виборця в Реєстрі зазначені в заяві відомості про виборців (осіб) візуально перевіряються на повноту, коректність та відповідність доданим до заяви документам.

Після проведення такої перевірки відомості про виборця вносяться до електронних форм АІТС Реєстру та підлягають подальшій автоматизованій перевірці.

.4. Діями щодо ведення Реєстру є виконання працівниками органів ведення, які мають доступ до бази даних Реєстру, в режимі записування засобами програмного забезпечення автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (далі - АІТС Реєстру) таких операцій:

1) внесення до бази даних Реєстру нового запису;

2) внесення змін до персональних даних Реєстру;

3) знищення запису бази даних Реєстру.
 

Анонси подій

Актуальна тема