Бережанська районна державна адміністрація
47501, м.Бережани, вул.Шевченка, 15-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ ДІЙ ЩОДО ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ ПРИ ЗВЕРНЕННІ ВИБОРЦЯ ЗА ВЛАСНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ ЩОДО ЗМІНИ ЙОГО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Заява про внесення змін до персональних даних виборця у Реєстрі подається виборцем до органу ведення за своєю виборчою адресою (у разі проживання або перебування виборця за межами України - до дипломатичного представництва чи консульської установи України).

Заява про зміну виборчої адреси подається виборцем за новою виборчою адресою до органу ведення, повноваження якого поширюються на відповідну територію.

3.2. Від імені виборця, у персональних даних якого в Реєстрі зазначено про його постійну нездатність пересуватися самостійно, може звернутися інша особа, уповноважена на здійснення таких дій в установленому законом порядку (нотаріально чи посадовою особою, уповноваженою здійснювати нотаріальні дії: в населених пунктах, де немає нотаріусів, - посадовою особою відповідної місцевої ради; в стаціонарних лікувальних закладах - головним лікарем; у військових частинах (формуваннях) - командиром військової частини (формування).

3.3. Працівник органу ведення (працівник дипломатичного представництва чи консульської установи України - у разі звернення особи, яка проживає або перебуває за межами України) під час прийняття заяви здійснює перевірку зазначених у ній відомостей щодо їх повноти та відповідності доданим до заяви документам (належно засвідченим копіям документів), які підтверджують такі зміни.

3.4. Працівник органу ведення (дипломатичного представництва чи консульської установи України) робить, у разі необхідності, на звороті заяви відповідні відмітки, зазначає дату прийняття заяви та ставить свій підпис.

Заява про внесення змін до персональних даних виборця у Реєстрі розглядається органом ведення незалежно від надання виборцем довідки про включення виборця до Реєстру.

3.5. Керівник відповідного дипломатичного представництва чи консульської установи України невідкладно передає заяву про внесення змін до персональних даних виборця у Реєстрі та додані до неї документи (належно засвідчені копії документів) до органу ведення в Міністерстві закордонних справ України.

3.6. Заява про внесення змін до персональних даних виборця у Реєстрі в день її надходження до органу ведення обліковується програмними засобами підсистеми АІТС Реєстру взаємодії з виборцями, а також у Журналі реєстрації звернень виборців (осіб), який ведеться за встановленою формою (додаток 6).

3.7. Працівник органу ведення, який прийняв заяву, шляхом здійснення візуального та автоматизованого контролю повноти і коректності персональних даних Реєстру перевіряє (звіряє) персональні дані виборця, зазначені у заяві, з відомостями про виборця, включеними до Реєстру.

У ході такої перевірки орган ведення може провести перевірку зміни персональних даних виборця шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ, організацій, визначених статтею 22 Закону.

У разі звернення політичної партії щодо виправлення недостовірних відомостей Реєстру чи виборця стосовно невідповідностей чи неточностей у персональних даних інших осіб, така перевірка здійснюється в обов'язковому порядку.

3.8. За результатами розгляду заяви (крім заяви щодо зміни виборчої адреси), на підставі поданих документів та матеріалів перевірки керівник органу ведення приймає одне з таких рішень:

1) про видання наказу про внесення відповідних змін до персональних даних виборця у Реєстрі;

2) про відмову в задоволенні заяви виборця (на підставах і у спосіб, визначених частинами шостою та сьомою статті 20 Закону).

3.9. У разі звернення виборця із заявою щодо зміни виборчої адреси, (незалежно від того, чи пов'язана така зміна із зміною реєстрації місця проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"), працівник органу ведення вивчає обґрунтованість заяви та робить відповідний запис на звороті заяви, а також, у разі необхідності, проставляє інші відмітки щодо поданої заяви.

3.10. За результатами вивчення обґрунтованості заяви виборця щодо зміни виборчої адреси керівник органу ведення приймає одне з таких рішень:

1) про видання наказу про внесення до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця (якщо зміна виборчої адреси виборця відбувається в межах території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення);

2) про звернення до розпорядника Реєстру стосовно доручення органові ведення за попередньою виборчою адресою виборця внести до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця (якщо попередня виборча адреса виборця не належить до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення);

3) про відмову виборцю у внесенні зміни до його виборчої адреси.

У зверненні керівника органу ведення до розпорядника Реєстру стосовно доручення органові ведення за попередньою виборчою адресою виборця внести до Реєстру зміни щодо виборчої адреси такого виборця обов'язково зазначаються персональні дані виборця: прізвище, власне ім'я (всі власні імена), по батькові, дата народження, місце народження, а також попередня та нова виборчі адреси.

Таке звернення підписується керівником органу ведення та засвідчується печаткою цього органу.

(пункт 3.10 доповнено абзацом шостим згідно з постановою
 Центральної виборчої комісії від 15.10.2009 р. № 155)

3.11. Зміна виборчої адреси виборця за дорученням розпорядника Реєстру здійснюється відповідно до розділу 5 цього Порядку.

3.12. Якщо виборця, який звернувся із заявою щодо зміни його персональних даних у Реєстрі, не включено до Реєстру, працівник органу ведення виконує дії, передбачені пунктами 2.8 - 2.10 цього Порядку.

Виборець, щодо якого здійснюється відповідна перевірка, обов'язково попереджається органом ведення про її проведення

Відомості про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців, подаються разом із супровідним листом щомісяця до 5 числа. У разі відсутності відомостей про виборців (осіб) за відповідний період органи, заклади, установи в той же строк письмово повідомляють про це орган ведення Державного реєстру виборців.

4. Керівникам районних (міських, районних у містах) органів Міністерства внутрішніх справ України подавати відомості за формами 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 4.2, 4.2.1.

5. Керівникам відділів державної реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції України подавати відомості за формою 4.1.

6. Командирам військових частин (формувань) подавати відомості за формами 5.1, 5.3.

7. Районним (районним у містах, міським, міськрайонним) судам подавати відомості за формами 6.1, 6.2.

8. Керівникам установ виконання покарань подавати відомості за формами 7.1, 7.2, 7.3.

12. Керівникам районних (районних у містах, міських) органів охорони здоров’я, установ соціального захисту, сільським, селищним, міським головам подавати відомості за
 

Анонси подій

Актуальна тема