Бережанська районна державна адміністрація
47501, м.Бережани, вул.Шевченка, 15-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Каталог / Розпорядження голови

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік


Дата: 29 листопад 2019 Номер: 297-од

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/catalog/berezhanska/ua/71231/image001.gif

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/catalog/berezhanska/ua/71231/image002.gif

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від «29» листопада 2019 р.                  м.Бережани                      № 297-од

Про затвердження   паспортів

бюджетних програм на 2019 рік

 

Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від        26 серпня 2014 року №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, рішень сесій районної ради від 20 грудня 2018 року №419  “Про районний  бюджет на             2019 рік”, від 26 лютого 2019 року №446  “Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік”, від 12 березня 2019 року №457 “Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік”, від 29 травня 2019 року № 468 “Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік”, від 10 липня 2019 року № 475 “Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік”, від 31 липня 2019 року №483 “Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік”, від 16 жовтня 2019 року  № 501  “Про внесення змін до районного бюджету  на  2019 рік”,  від

20 листопада 2019 року №508 “Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік Бережанської районної державної адміністрації за такими кодами програмної класифікації видатків (КПКВ):

          - 0212111“Первинна медична допомога населенню, що надається центрам первинної  медичної (медико-санітарної) допомоги”;

0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”;

- 0212144 “Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет”.

        2. Звіти про виконання паспортів  бюджетних програм надавати фінансовому  управлінню районної державної адміністрації один раз на рік в терміни,  визначені  для  подання  річної  фінансової та  бюджетної  звітності,   за формою, затвердженою відповідно до наказу Міністерства фінансів України від  26 серпня 2014 року №836  “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” у паперовому та електронному вигляді. 

        3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Марію Думанську.

 

Перший заступник

голови    адміністрації                                                                                                                        Віктор ЗІНЧУК

 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

1.    0200000                     Бережанська районна державна адміністрація
      (КПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)

2.     0210000                     Бережанська районна державна адміністрація
       (КПКВК МБ)                    (найменування відповідального виконавця)

3.     0212144       2144   Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
       (КПКВК МБ)   (КФКВК) 1  (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1099,523 тис. гривень, у тому числі загального фонду 1099,523 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI; Закон України «Про місцеві державні адміністрації», наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів», наказ Міністерства  фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання  та виконання місцевих бюджетів», рішення сесії Бережанської районної ради від 10 липня 2019 № 475 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік» , рішення сесії Бережанської районної ради від 04 вересня  2019 № 488 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік», рішення сесії Бережанської районної ради від   16 жовтня  2019 № 501 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік»,  рішення сесії  Бережанської  районної  ради  від  20       листопада  2019 № 508 «Про внесення змін до районного бюджету на   2019 рік»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення препаратами інсуліну хворих на діабет

7. Завдання бюджетної програми

 

N з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1. 

0212144

2144 

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет


 

8. Напрями використання бюджетних коштів(тис. грн)


N
з/п

КПКВК

КФКВК

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

1

2

3

4

5

6

7

 

0212144

2144

Забезпечення препаратами інсуліну хворих на діабет

 

1099,523

0,00

1099,523

 

 

0212144 

 

Усього

1099,523

0,00

1099,523

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)


Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

1

2

3

4

5

 

Забезпечення препаратами інсуліну хворих на діабет

 

 0212144

1099,523

 

1099,523

 

Усього

 

1099,523

 

1099,523

 


10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань


N
з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 1.

 0212144

Забезпечення препаратами інсуліну хворих на діабет

 1

 Показники затрат

 

 

 

1.1.

 

Обсяг підтримки на рік

Тис. грн.

Звітність установи

1099,523

 2.

 Показники продукту

 

 

 

2.1

 

Кількість осіб, яким відпущено препарати ігсуліну

осіб

Звітність установи 

181

 3.

 Показники ефективності

 

 

 

3.1

 

Відсоток осіб, які отримали інсулін до загальної кількості осіб. Що перебувають на обліку

%

Звітність установи 

100


 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3

Пояснення, що характери-
зують джерела фінансу-
вання

 

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


___________
1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
  

__________
(підпис)

_____ Віктор ЗІНЧУК
(ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Керівник фінансового органу

__________
(підпис)

 ____Оксана ХАМАР_____
(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної ради від 02.02.2018 року № 9
Бережанська районна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансове управління районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
02.02.2018 р.  №
6-од

 

 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  201
8 рік

1.    0100000                     Бережанська районна рада
      (КПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)

2.     0110000                     Бережанська районна рада
       (КПКВК МБ)                    (найменування відповідального виконавця)

3.     0116030        6030    Благоустрій міст,сіл,селищ
       (КПКВК МБ)   (КФКВК) 1  (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 10,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 10,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування», рішення сесії Бережанської районної ради від 22 грудня 2017 року №296 «Про районний бюджет на 2018 рік», рішення сесії Бережанської районної ради від 01.02.2018р. №313 “Про  внесення  змін до районного бюджету на 2018 рік”.

 

N з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1. 

0116030 

6030

Благоустрій  міст,сіл,селищ 


8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)


N
з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма / завдання бюджетної програми 2

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

0116030 

6030

Благоустрій міст, сіл, селищ

10,0

0,00

10,0

 

0116030 

 

Усього

10,0

0,00

10,0

 

 

 

 

 

 

 


9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)


Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 


10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань


N
з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 1.

 016060

Благоустрій міст, сіл, селищ

 1

 Показники затрат

 

 

 

1.1.

 

Обсяг підтримки на рік

Тис. грн.

Кошторис

10,0

1.2.

 

Кількість штатних одиниць

Од.

Штатний розпис 

 8

 2.

 Показники продукту

 

 

 

2.1

 

Кількість благоустрою  населених пунктів

Од.

Аналіз господарської діяльнгості 

3

 3.

 Показники ефективності

 

 

 

3.1

 

 

 

 

 

4.

Показники якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 


11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

(тис. грн)


Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3

Пояснення, що характери-
зують джерела фінансу-
вання

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


____________
1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
  

__________
(підпис)

_____ В.Ф. Білик____
(ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Керівник фінансового органу

__________
(підпис)

____Ф.М. Євчин_____
(ініціали та прізвище)

  

Анонси подій

Актуальна тема