Бережанська районна державна адміністрація
47501, м.Бережани, вул.Шевченка, 15-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Каталог / Розпорядження голови

Про затвердження структури Бережанської районної державної адміністрації із граничною чисельністю працівників


Дата: 11 листопад 2019 Номер: 281-од

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/catalog/berezhanska/ua/71231/image001.gif

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/catalog/berezhanska/ua/71231/image002.gif

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від «11» листопада 2019 р.                  м.Бережани                      № 281-од

Про затвердження структури Бережанської

 районної державної адміністрації із

граничною чисельністю працівників

 

Відповідно до Кодексу законів про працю України, статей 5, 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанов Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. №179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» (із змінами), від 18 квітня 2012 р. №606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій» (із змінами), від 25 березня 2014 р. №91 «Деякі питання діяльності місцевих державних адміністрацій» (із змінами), на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від                                         08 листопада 2019 року №714-од «Про встановлення граничної чисельності працівників районних державних адміністрацій», з метою упорядкування структури районної державної адміністрації та приведення граничної чисельності працівників районної державної адміністрації у відповідність до встановлених норм:

1. Затвердити з 01 січня 2020 року структуру Бережанської районної державної адміністрацій із граничною чисельністю працівників, згідно з додатком 1.

2. Припинити діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації внаслідок ліквідації:

- відділу економічного розвитку Бережанської районної державної адміністрації, (ідентифікаційний код юридичної особи 39596899);

- відділу агропромислового розвитку Бережанської районної державної адміністрації (ідентифікаційний код юридичної особи 00733027);

- відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Бережанської районної державної адміністрації (ідентифікаційний код юридичної особи 25346946);

- сектору з питань державної реєстрації Бережанської районної державної адміністрації.

3. Утворити:

1) ліквідаційну комісію з припинення юридичної особи – відділу економічного розвитку Бережанської рай      онної державної адміністрації (далі - ліквідаційна комісія 1) у складі, згідно з додатком 2.

2) ліквідаційну комісію з припинення юридичної особи – відділу агропромислового  розвитку Бережанської районної державної адміністрації (далі - ліквідаційна комісія 2) у складі, згідно з додатком 3.

3) ліквідаційну комісію з припинення юридичної особи – відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Бережанської районної державної адміністрації (далі - ліквідаційна комісія 3) у складі, згідно з додатком 4.

4. Установити двомісячний строк для заявлення кредиторами своїх вимог до юридичних осіб: відділу економічного розвитку Бережанської районної державної адміністрації, відділу агропромислового  розвитку Бережанської районної державної адміністрації, відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Бережанської районної державної адміністрації, що припиняють діяльність, з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо його припинення.

         5. Головам ліквідаційних комісій забезпечити:

        1) подання у встановленому чинним законодавством порядку державному реєстратору документів, необхідних для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про рішення щодо припинення діяльності зазначених у пункті 2 цього розпорядження юридичних осіб шляхом ліквідації;

2) розміщення в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичних осіб та порядок і строк заявлення кредиторами вимог до них;

         3) складання та подання ліквідаційних балансів на затвердження голові районної державної адміністрації;

4) передачу в установленому законодавством порядку архівних документів, що підлягають обов'язковому зберіганню та належного майна;

       5) здійснення у встановленому чинним законодавством порядку інших необхідних дій та заходів, пов'язаних з припиненням діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, зазначених у пункті 2 цього розпорядження.  

      6. Утворити в структурі районної державної адміністрації такі окремі структурні підрозділи зі статусом юридичної особи публічного права:

          1) відділ екології, природніх ресурсів та цивільного захисту Бережанської районної державної адміністрації та встановити граничну чисельність працівників відділу в кількості трьох штатних одиниць.

          Встановити, що новостворений відділ екології, природніх ресурсів та цивільного захисту Бережанської районної державної адміністрації є правонаступником відділу агропромислового розвитку Бережанської районної державної адміністрації;

          2) відділ розвитку інфраструктури, енергетики, житлово-комунального господарства та архітектури Бережанської районної державної адміністрації та встановити граничну чисельність працівників відділу в кількості трьох штатних одиниць.

       Встановити, що новостворений відділ розвитку інфраструктури, енергетики, житлово-комунального господарства та архітектури Бережанської районної державної адміністрації є правонаступником відділу економічного розвитку  Бережанської районної державної адміністрації та відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Бережанської районної державної адміністрації.

7. Припинити діяльність  відділу освіти Бережанської районної державної адміністрації (ідентифікаційний код юридичної особи 02145910), шляхом перетворення його у сектор освіти Бережанської районної державної адміністрації, як окремий структурний підрозділ Бережанської районної державної адміністрації зі статусом юридичної особи  публічного права та встановити граничну чисельність працівників сектору в кількості двох штатних одиниць.   

Встановити,  що до новоствореного сектору освіти Бережанської районної державної адміністрації переходять права і обов’язки відділу освіти Бережанської районної державної адміністрації.

8. Припинити діяльність  відділу культури, національностей, релігій і туризму Бережанської районної державної адміністрації (ідентифікаційний код юридичної особи 02230419), шляхом перетворення його у сектор культури, молоді і спорту Бережанської районної державної адміністрації, як окремий структурний підрозділ Бережанської районної державної адміністрації зі статусом юридичної особи  публічного права та встановити граничну чисельність працівників сектору в кількості двох штатних одиниць. 

Встановити,  що до новоствореного сектору культури, молоді і спорту  Бережанської районної державної адміністрації переходять права і обов’язки відділу культури, національностей, релігій і туризму Бережанської районної державної адміністрації.

9. Припинити діяльність  фінансового управління Бережанської районної державної адміністрації (ідентифікаційний код юридичної особи 02316196), шляхом перетворення його у фінансовий відділ Бережанської районної державної адміністрації, як окремий структурний підрозділ Бережанської районної державної адміністрації зі статусом юридичної особи  публічного права та встановити граничну чисельність працівників відділу в кількості                      6 штатних одиниць.   

Встановити,  що до новоствореного фінансового відділу Бережанської районної державної адміністрації переходять права і обов’язки фінансового управління Бережанської районної державної адміністрації.

10. Припинити діяльність окремого структурного підрозділу районної державної адміністрації без статусу юридичної особи публічного права - сектору з питань державної реєстрації Бережанської районної державної адміністрації з граничною чисельністю двох штатних одиниць, шляхом приєднання його до архівного відділу Бережанської районної державної адміністрації.

Вивести зі штатного розпису архівного відділу Бережанської районної державної адміністрації посаду головного спеціаліста в кількості однієї штатної одиниці, ввівши при цьому посаду державного реєстратора архівного відділу Бережанської районної державної адміністрації в кількості однієї штатної одиниці.

11. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити вжиття заходів, передбачених статтею 492 Кодексу законів про працю України та статтею 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;

12. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 08 січня 2019 року № 11 «Про встановлення граничної чисельності працівників Бережанської районної державної адміністрацій».

13. Це розпорядження набирає чинності з дня його видання крім пункту 1, який набирає чинності з 01 січня 2020 року.

14. Контроль за виконанням цього розпорядження доручити керівнику апарату районної державної адміністрації Марії Думанській.

  

Перший заступник

голови адміністрації                                                                                                                          Віктор ЗІНЧУК

СТРУКТУРА

 Бережанської районної державної адміністрації

із граничною чисельністю працівників

                                        

№ п/п

Назва структурного підрозділу

Гранична чисельність працівників (одиниць)

1

Апарат районної державної адміністрації

14

2

Управління соціального захисту населення

38

3

Фінансовий відділ

6

4

Відділ розвитку інфраструктури, енергетики, житлово-комунального господарства та архітектури

3

5

Відділ екології, природних ресурсів та цивільного захисту

3

6

Відділ з питань надання адміністративних послуг

3

7

Архівний відділ

3

6

Служба у справах дітей

4

7

Сектор освіти

2

8

Сектор культури, молоді і спорту

2

 

РАЗОМ:

78

 

                 Керівник апарату

                    адміністрації                                                                               Марія ДУМАНСЬКА

 

СКЛАД

ліквідаційної комісії з припинення діяльності юридичної особи  - відділу економічного розвитку Бережанської районної державної адміністрації

 

УРДЕЙЧУК -Володимир Петрович

 

 

начальник відділу економічного розвитку Бережанської районної державної адміністрації, голова комісії, 2765807756

Члени комісії:

 

ГРАБАР                       -

Оксана Іванівна

 

 

начальник відділу управління персоналом та правового забезпечення апарату районної державної адміністрації, 3001701503

 

ДЕНЕГА                      -

Надія Ярославівна

 

ДУМАНСЬКА           -

Марія Романівна

 

головний спеціаліст-юрисконсульт апарату районної державної адміністрації, 2813919064

 

керівник апарату районної  державної адміністрації, 2252005703

ПАШУЛЯ                     -

Надія Богданівна

 

ПЛЕШ                         -

Наталія Романівна

 

головний спеціаліст відділу економічного розвитку районної державної адміністрації, 3071903046

 

начальник загального відділу  апарату районної державної адміністрації, 2774612166

 

               Керівник апарату

                 адміністрації                                                                                            Марія  ДУМАНСЬКА

 

СКЛАД

ліквідаційної комісії з припинення діяльності юридичної особи  - відділу агропромислового розвитку Бережанської районної державної адміністрації

 

НАГІРНИЙ      -Теодозій Михайлович

 

 

начальник відділу агропромислового розвитку Бережанської районної державної адміністрації, голова комісії, 2275918830

                                              

Члени комісії:

 

ГРАБАР                      -

Оксана Іванівна

 

 

начальник відділу управління персоналом та правового забезпечення апарату районної державної адміністрації, 3001701503

 

ДЕНЕГА                     -

Надія Ярославівна

 

ДУМАНСЬКА           -

Марія Романівна

 

головний спеціаліст-юрисконсульт апарату районної державної адміністрації, 2813919064

 

керівник апарату районної  державної адміністрації,

2252005703

 

ЛИПНА                      -

Ольга Ярославівна

 

ПЛЕШ                         -

Наталія Романівна

 

головний спеціаліст відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації, 3077101201

 

начальник загального відділу  апарату районної державної адміністрації, 2774612166

 

 

                      Керівник апарату

                         адміністрації                                                                    Марія  ДУМАНСЬКА

 

 

СКЛАД

ліквідаційної комісії з припинення діяльності юридичної особи  - відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Бережанської районної державної адміністрації

 

ПЕЛИПЕЦЬ -Андрій Сергійович

 

 

начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Бережанської районної державної адміністрації, голова комісії, 2146205391

Члени комісії:

 

ГРАБАР                      -

Оксана Іванівна

 

 

начальник відділу управління персоналом та правового забезпечення апарату районної державної адміністрації, 3001701503

 

ДЕНЕГА                     -

Надія Ярославівна

 

ДУМАНСЬКА           -

Марія Романівна

 

головний спеціаліст-юрисконсульт апарату районної державної адміністрації, 2813919064

 

керівник апарату районної  державної адміністрації, 2252005703

 

НЕЧИПОР                  -

Галина Михайлівна

 

ПЛЕШ                         -

Наталія Романівна

 

головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації, 3165100929

 

начальник загального відділу  апарату районної державної адміністрації, 2774612166

 

 

 

                       Керівник апарату

                             адміністрації                                                                          Марія  ДУМАНСЬКА

 

 

 

СКЛАД

ліквідаційної комісії з припинення діяльності юридичної особи  - відділу агропромислового розвитку Бережанської районної державної адміністрації

 

НАГІРНИЙ      -Теодозій Михайлович

 

 

начальник відділу агропромислового розвитку Бережанської районної державної адміністрації, голова комісії, 2275918830

                                              

Члени комісії:

 

ГРАБАР                      -

Оксана Іванівна

 

 

начальник відділу управління персоналом та правового забезпечення апарату районної державної адміністрації, 3001701503

 

ДЕНЕГА                     -

Надія Ярославівна

 

ДУМАНСЬКА           -

Марія Романівна

 

головний спеціаліст-юрисконсульт апарату районної державної адміністрації, 2813919064

 

керівник апарату районної  державної адміністрації,

2252005703

 

ЛИПНА                      -

Ольга Ярославівна

 

ПЛЕШ                         -

Наталія Романівна

 

головний спеціаліст відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації, 3077101201

 

начальник загального відділу  апарату районної державної адміністрації, 2774612166

                       Керівник апарату

                           адміністрації                                                                      Марія  ДУМАНСЬКА

 

СКЛАД

ліквідаційної комісії з припинення діяльності юридичної особи  - відділу агропромислового розвитку Бережанської районної державної адміністрації

 

НАГІРНИЙ      -Теодозій Михайлович

 

 

начальник відділу агропромислового розвитку Бережанської районної державної адміністрації, голова комісії, 2275918830

                                              

Члени комісії:

 

ГРАБАР                      -

Оксана Іванівна

 

 

начальник відділу управління персоналом та правового забезпечення апарату районної державної адміністрації, 3001701503

 

ДЕНЕГА                     -

Надія Ярославівна

 

ДУМАНСЬКА           -

Марія Романівна

 

головний спеціаліст-юрисконсульт апарату районної державної адміністрації, 2813919064

 

керівник апарату районної  державної адміністрації,

2252005703

 

ЛИПНА                      -

Ольга Ярославівна

 

ПЛЕШ                         -

Наталія Романівна

 

головний спеціаліст відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації, 3077101201

 

начальник загального відділу  апарату районної державної адміністрації, 2774612166

 

                           Керівник апарату

                              адміністрації                                                                    Марія  ДУМАНСЬКА 

Анонси подій

Актуальна тема