Бережанська районна державна адміністрація
47501, м.Бережани, вул.Шевченка, 15-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Економіка району / Соціально-економічний розвитокПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ БЕРЕЖАНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2019 РІК

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення Програми

відділ економічного розвитку  районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

 

закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку  України», постанов Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», від 05 серпня 2015 року №558 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017-2019 роки», Указ Президента України від   12 січня 2016 року №5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», розпорядження Кабінету Міністрів України від    3 квітня 2017 року №275-р «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік», розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року           №315-р «Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки», постанова Кабінету Міністрів України від           11 липня 2018 р. № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки», Стратегія розвитку Тернопільської області на період до 2020 року,  затверджена рішеннями сесії Тернопільської  обласної   ради  від  04  січня 2016 року №28, План заходів з реалізації Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року, затверджений рішенням сесії Тернопільської обласної ради від 02 серпня 2017 року №694, доручення голови обласної державної адміністрації від 13 серпня 2018 року №72 «Про розроблення проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2019 рік»

3.

Розробник Програми

відділ економічного розвитку  районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

фінансове управління, управління соціального захисту населення,  відділи агропромислового розвитку, освіти, культури, національностей,  релігій і туризму, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту, служба у справах дітей  районної державної адміністрації, Бережанська центральна районна комунальна лікарня, районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради, Бережанське об’єднане управління Пенсійного фонду України Тернопільської області, Бережанське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління фіскальної служби у Тернопільській області, Відділ у Бережанському районі Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області, Бережанська районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості, виконавчі комітети сільських рад

5.

Відповідальний виконавець Програми

відділ економічного розвитку  районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконавчі комітети  сільських рад

7.

Термін реалізації Програми

2019 рік

7.1

Етапи виконання Програм

(для довгострокових програм)

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

районний та сільські бюджети

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

у межах бюджетних призначень державного та місцевих бюджетів, у тому числі за рахунок розвитку місцевих бюджетів, коштів підприємств і організацій та інших джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству


 

ВСТУП

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бережанського району на 2019 рік (далі – Програма) базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася у базовому періоді та у попередні роки, прогнозах, які враховують стан розвитку пріоритетних галузей економіки  району, а також зовнішніх та внутрішніх чинників. Вона визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку сільської частини Бережанського району на 2019 рік, а також комплекс заходів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реформування реального сектору економіки та соціальної сфери,  забезпечення макроекономічної стабільності та позитивної динаміки зростання, підтримку найуразливіших верств населення, недопущення зростання рівня безробіття, створення умов для економічного зростання та підвищення реальних доходів громадян.

Програму соціально-економічного та культурного розвитку Бережанського району  на 2019 рік (надалі – Програма) розроблено відділом економічного розвитку районної державної адміністрації разом з іншими управліннями, відділами районної державної адміністрації відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», а також  з урахуванням положень наступних документів:

- постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»;

-постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року №558 «Про  схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017-2019 роки»;

- Указ Президента України від 12 січня 2016 року №5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»,

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2017 року  №275-р «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік»;

 розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 року   №275-р «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік»;

 розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року         № 315-р «Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки»;

 постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на          2019-2021 роки»;

- Стратегія розвитку Тернопільської області на період до 2020 року,  затверджена   рішенням   сесії   Тернопільської  обласної   ради   від   04  січня  2016 року № 28;

- План заходів з реалізації Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року затверджений рішенням сесії Тернопільської обласної ради від 02 серпня 2017 року № 694;

- доручення голови обласної державної адміністрації від 13 серпня        2018 року №72 «Про розроблення проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2019 рік».

При розрахунку основних показників соціально-економічного та культурного розвитку району на 2019 рік, формуванні пріоритетів розвитку та основних заходів, спрямованих на виконання Програми, враховано проекти та діючі регіональні цільові програми розвитку окремих галузей економіки і соціальної сфери.

Джерелами фінансування Програми є кошти Державного та місцевих  бюджетів, кошти суб’єктів господарювання та фізичних осіб, кошти грантодавців та інші небюджетні надходження. 

Програма розроблена з метою:

- консолідації та концентрації зусиль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на питаннях мінімізації впливу негативних макроекономічних явищ на соціально-економічні процеси в районі;

- забезпечення стабілізації економічних процесів, мінімізації негативних соціальних явищ, зменшення рівня безробіття, поступового підвищення рівня економічної активності та створення умов для відновлення економічного зростання, збільшення заробітної плати в сфері промислового виробництва;

- розвитку малого підприємництва та залучення внутрішніх інвестицій в розвиток пріоритетних галузей економіки району;

- мінімізації непродуктивних бюджетних видатків, розвиток соціальної сфери та забезпечення зростання рівня заробітної плати працівників бюджетної сфери.

Головною метою Програми на 2019 рік є пожвавлення економічних зрушень у сфері виробництва, зростання добробуту населення району, зниження рівня безробіття, підвищення рівня якості життя через створення сприятливих передумов для інвестування пріоритетних галузей економіки району,  впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, створення потужностей для зберігання продукції ягідництва та сертифікації продукції для виходу на зовнішні ринки, стабілізації і нарощення власної сировинної бази, збільшення обсягів її переробки на наявних в районі виробничих потужностях, розширення обсягів збуту продукції на внутрішньому ринку, зростання експорту, безумовного виконання законодавства про працю, підтримки малого і середнього бізнесу, реалізації регіональних (комплексних) програм розвитку, впровадження активних форм стимулювання зайнятості та продукування доданої вартості у усіх сферах виробництва на території району.

Виконання зазначених завдань стане вагомим підґрунтям для впровадження реформ у різних сферах, що у свою чергу дасть можливість забезпечити збалансований розвиток району, збільшити реальні доходи населення та створити умови для посилення економічної активності.

І. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ БЕРЕЖАНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗА 2018 РІК

 

Стратегічна ціль 1: РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

 

ДОСТУПНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПОСЛУГ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Одним із першочергових завдань, визначених Міністерством охорони здоров’я України по впровадженню реформи системи охорони здоров'я на І півріччя 2018 року була реорганізація КЗ «БЦПМСД» з бюджетної установи у районне комунальне некомерційне підприємство шляхом перетворення, яке виконано.

Рішенням сесії Бережанської районної ради 19 квітня 2018 року №330:

- створено районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради (РКНП «БЦПМСД»),  нова юридична особа – правонаступник, до якого переходить усе майно, права та обов’язки юридичної особи попередника;

- призначено комісію з перетворення установи, голову комісії;

- встановлено порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до КЗ «БЦПМСД», що припиняється;

- затверджено Статут РКНП «БЦПМСД».

Також, 20 квітня 2018 року проведено наступні дії:

- подана державному реєстатору заява про реєстрацію новооствореної юридичної особи, у зв’язку з перетворенням;

- видано наказ по центру від 20 квітня 2018 року №62 «Про зміни в організації праці та скорочення штату працівників»;

- надано подання голові профспілкового комітету КЗ «БЦПМСД» про необхідність  скорочення штату та чисельності працівників;

- інспектором з кадрів вносяться зміни до трудових книжок працівників підприємства та вручено персональні попередження працівникам (9,25 посади) про зміну в організації діяльності підприємства та скороченню  цих посад.

Відпрацьовуються документи для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.   

З метою створення єдиної електронної системи обміну медичною інформацією:

- проведено реєстрацію КЗ «БЦПМСД» та 7 АЗП-СМ в електронній загальноукраїнській медичній системі e-Health;

- підписано договір з Медичною інформаційною системою «ASKEPunet» про використання комп’ютерної програми;

- в системі e-Health зареєстровано 30 лікарів ЗП-СЛ та 1 лікар-педіатр, які забезпечені електронними цифровими підписами та створені ними особисті електронні скриньки;

- для запровадження реалізації електронного реєстру та надання послуг пацієнтам закладом придбано 8 стаціонарних комп’ютерів в комплекті, 24 ноутбуки, 8 принтерів, 2 багатофункціональні установки та 1 серверний комп’ютер.

Станом на 1 січня 2019 року лікарями закладу укладено 30 601 декларації на паперових носіях. В рамках національної кампанії «Обери лікаря сам». Проведено наступні інформаційні заходи:

- проінформовано населення через ЗМІ, зокрема газету «Бережанське віче» про початок кампанії з вибору сімейного  лікаря;

- розміщено інформаційні листівки на стендах закладу, його структурних підрозділів  та дошках оголошень міста;

- отримано інформаційні пакети (наліпки, плакати, інструкції для пацієнтів) з метою інформування населення щодо необхідності обрати лікаря та підписати декларацію. Наліпки розміщені на вхідних дверях Центру та амбулаторій;

- розповсюджена інструкція «Як підписати декларацію з лікарем?», а також оприлюднено дані про набори даних лікарів первинного рівня надання медичної допомоги.

Також проводиться діяльність із організації ремонту в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини за кошти державного бюджету.

В центральній районній комунальній лікарні проведено роботи щодо встановлення опалення в старому  корпусі лікарні, загальна кошторисна вартість 1480,895тис.грн, залишкова кошторисна вартість робіт, яка становить 1403,495 грн. Профінансовано із держбюджету 1200тис.грн та із місцевого бюджету 280,895тис.грн.  Проект завершено

Проведено заміну пічного опалення на центральне  в хірургічному , терапевтичному, травматологічному та реанімаційному відділеннях, гінекологічному відділенні. Також облаштовано  в підвальному  приміщенні хірургічного корпусу тепловий вузол та нарощено потужність діючої котельні шляхом встановлення 2 модулів МН -120.

Завершено капітальний ремонт зовнішньої тепломережі до терапевтичного корпусу ЦРКЛ з повною заміною труб на суму 202,214тис.грн.

Проведено реорганізацію ФАП в с.Саранчуки у Саранчуківську АЗПСМ, яку відкрито 27 червня 2018 року.

Підготовлено документацію щодо будівництва Стриганецької та Курянівської АЗПСМ з житлом медпрацівника.

З 2018 рік для ЦРКЛ придбано медичну апаратуру та обладнання на суму 823,17тис.грн. за рахунок залучення грантової допомоги в т.ч.:

-                позабюджетні кошти – фіброгастроскоп вартістю 89,985тис.грн., стимулятор операційний вартістю 27,330тис.грн. голкоспалювач – 8шт, вартістю 20,8тис.грн.

-                гуманітарна та безповоротна допомога – хірургічний рентгенапарат С Дуга вартістю 638,904тис.грн, проктологічне крісло вартістю 9,583тис.грн, стерилізатори на суму 7,027тис.грн, піч-фанго вартістю 7,347тис.грн, велотренажер вартістю 2,236тис.грн, стіл для пеленання вартістю 638грн, бактерицидні лампи вартістю 1,196тис.грн.

Для центру ПМСД у першому півріччі 2018 року придбано обладнання – 5 шт небулайзерів ат 5 тонометрів для 5 ФП і ФАП с.Підлісне на загальну суму 13,2тис.грн.

Реалізовано ряд проектів із ремонту та реконструкції установ медичної галузі, а саме:

-                поточний ремонт фельдшерського пункту в с.Тростянець Бережанського району - 68,458тис.грн;

-                поточний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту по вул.Центральна,26 в с.Куропатники Бережанського району – 165,257тис.грн;

-                поточний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту в с.Саранчуки Бережанського району – 42,978тис.грн.

 

ДОСТУПНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПОСЛУГ У СФЕРІ ОСВІТИ

Впродовж 2018 року в цілому відзначаються якісні показники, які формують позитивний імідж району, забезпечено функціонування мережі дошкільної, загальноосвітньої  та позашкільної освіти.

Протягом 2018 року в галузі освіти районної державної адміністрації планується впроваджувати ряд інвестиційних проектів.

Заплановано  розпочати реалізацію проекту у 2019 році за кошти субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку:

«Впровадження енергозберігаючих заходів в Нараївській ЗОШ I-III ступенів. Капітальний ремонт даху  Нараївської ЗОШ I-III ступенів в с. Нараїв, Бережанського району, Тернопільської області», на який передбачено та виділено 700тис.грн. у 2018 році;

«Капітальний ремонт будівлі Урманського НВК "ЗНЗ I-II ступенів - ДНЗ" в с.Урмань вул.Сонячна, 5 Бережанського району Тернопільської області», на який передбачено та виділено 500тис.грн. у 2018 році.

Проекти знаходяться в стадії уточнення проектно-кошторисної документації.

Також розроблено проект «Реконструкція Рекшинського НВК “ЗНЗ І-ІІІ ступенів - ДНЗ” Бережанської районної ради Тернопільської області по вул. Центральна, 50а, в с. Рекшин Бережанського району Тернопільської області» який поданий на державне фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

По проекту «Енергоефективний проект розвитку: реконструкція системи опалення та теплотраси Жуківської ЗОШ    І-ІІІ ступенів   ім. Б.Лепкого Бережанської районної ради по вул. Б.Лепкого, 40 в селі Жуків Бережанського району Тернопільської області», загальною кошторисною вартістю 2572,946тис.грн, профінансовано із держбюджету 365,0тис.грн та із місцевого бюджету 235,95тис.грн.  Проект не завершено. На даний час проведено всі роботи щодо монтажу теплотраси за рахунок коштів, які були виділені у попередньому періоді на проведення ремонтних робіт в рамках проекту.

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ РИНКУ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 грудня 2018 року становила 20741 особи (усе населення сільське) та 19229 осіб в місті. Загалом чисельність жителів району становить – 39970 осіб

Зменшення чисельності населення відбулося за рахунок природного скорочення.

Одним із  основних  завдань  програми соціально-економічного розвитку району є дотримання  державних  гарантій  у оплаті праці, зменшення  її заборгованості, що свідчить  про позитивну  тенденцію   щодо  збільшення рівня   оплати   праці.

Розмір середньомісячної  заробітної плати, за  статистичними даними, станом  на  01  жовтня  2018 року  становить:

- у районі  5729  грн. у 1236 штатних  працівників   району, і  становить 106,11%  до  початку року (5399грн);

-  у місті  6567  грн. у 3111 штатних  працівників   міста, і  становить 107,0%  до  аналогічного періоду  минулого року (6137грн).

Станом на 1 січня 2019 року заключено і зареєстровано 119 колективних договорів (10 за 2018 рік) та охоплено 4620 працюючих району. Проведено атестацію робочих місць за умовами праці на 12 (6 у 2018 році) підприємствах району різних форм власності та видів господарювання.

З метою забезпечення своєчасності  виплати заробітної плати та недопущення виплати заробітної плати у розмірі, меншому за мінімальний, проводиться активна діяльність із роботодавцями. Проводиться щотижневий моніторинг погашення  заборгованості  з  виплати  заробітної  плати,  про  що  інформується  департамент    соціального  захисту  населення обласної  державної  адміністрації.

Станом на 01 січня 2019 року  проведено 10 засідань районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких було заслухано 31 керівника, а саме:  3 щодо заборгованості з виплати заробітної плати, 3 по платежах до Пенсійного фонду України, 25 суб’єктів господарювання щодо низького рівня заробітної плати.

Станом на 01 січня 2019 року  районною робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення здійснено 13 засідань на яких проведено роз’яснювальну роботу з 21 суб’єктами господарювання, складено 32 довідок обстеження. За результатами проведеної роботи укладено 51 трудових договорів.

Станом на 01 січня 2019 р. створено по району 320 нових робочих місця, що становить 94.1% до завдання на 2018 рік (340).

Станом  на  01 січня 2018 року заборгованість з виплати заробітної плати у економічно-активних підприємствах району відсутня.

Розмір середньомісячної заробітної плати штатних працівників району станом на 01 січня 2019 року становить 6450 грн.

Забезпечується гарантований соціальний захист тимчасово розселених громадян - вимушених переселенців та учасників АТО. Зареєстровано 509 пільговики- учасники бойових дій,  з них 350 учасники АТО. Взято на облік в районі 58 внутрішньо-переміщених осіб, 4 інваліди війни, 4 учасники війни та 3 сім»ї загиблих з числа учасників АТО. Щомісячну адресну допомогу виплачується 18 внутрішньо переміщеним особам.

Зареєстровано 32 сім’ї з числа вимушених переселенців, з якими ведеться постійна співпраця та взаємодія.

За січень-вересень 2018 року районною  філією  зареєстровано 1120 безробітних, що на 26  чол.  менше  ніж  за аналогічний період минулого року (1146 чол.)  Всього за цей період послугами  скористалися 1696 безробітних.

Станом на 1 січня  2019 року  на обліку у районній  філії перебувало 607  безробітних, що на  31 чол. більше  ніж на відповідну дату минулого року (576чол):

з них випускники:  професійно – технічних закладів освіти  – 0 осіб

                                           вищих закладів освіти – 9 осіб

           за освітою: повна вища – 150 осіб

                              базова та неповна вища –171 особа

                              професійно – технічна – 249 осіб

                              повна загальна  середня  – 37 особи

Жінки складають 59,4 % від загальної  чисельності  безробітних, (361)

Молодь  віком до 35 років  33,9% (206)

Інваліди  5,6% (34)

Вивільнені  працівники, у зв’язку  зі змінами в організації виробництва  7,5%  (46)

Особи, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню 44,8%  (272)

Особи, що проживають у сільській місцевості 41,2 % (219)

Учасники АТО – 7,2% (44 особи)

Вільно-переміщених особи - не перебувають на обліку.

Допомогу по безробіттю отримує 506чол., що складає 83,3% від загальної  чисельності безробітних.

З метою підвищення рівня соціального захисту незайнятого населення на ринку праці, основна увага приділяється реалізації заходів активної політики зайнятості.

За  звітний період   за сприянням районної філії  працевлаштовано  1005  незайнятих громадян,  в тому  числі 453 безробітних , з них  1 особа  шляхом   виплати одноразової допомоги по безробіттю для зайняття безробітними  підприємницькою діяльністю, проходило професійне навчання  196 безробітних, у  тимчасових роботах  взяли участь  180  безробітних  на громадських роботах 41 безробітний. Протягом  2018 року від  підприємств району до служби зайнятості надійшло  1197  вакансій.   Актуальних вакансій станом на 1  січня 2019 року становить – 52.  На одне вільне робоче місце  в районі претендує 11 осіб.

Упродовж 2018р. у цілому по району та м.Бережанах 4491 домогосподарствам були нараховані субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 67841,7тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у 2018р. становив 696грн.

У 2018р. у цілому по району та м.Бережанах 722 домогосподарствам були призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 2164,0тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одне домогосподарство в  2018р. становив 2997,0грн.

У 2018р. населенням району оплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 4,6 млн.грн, що на 0,6% (на 26,6 тис.грн) більше, ніж у січні–липні 2017р.

 

ДОСТУПНІСТЬ ПОСЛУГ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ

У Бережанському районі ведуть діяльність 41 бібліотека централізованої бібліотечної системи. Фондами бібліотек системи скористалися понад 11,5 тис. користувачів, яким було видано 235442  прим. документів. Станом на 01.01.2019 року бібліотечний фонд книгозбірень налічує  213124 прим. літератури.

У Бережанському районі ведуть діяльність 40 клубних закладів, а також Бережанський краєзнавчий музей, який відвідали за 9 місяців близько 7тис.осіб.

Для зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури району за кошти фонду соціально-економічного розвитку було здійснено капітальні ремонти у сільських закладах культури, а саме:

-у сільському клубі с. Тростянець проведено капітальний ремонт із заміною покрівлі даху  на суму 121,8 тис.грн. та встановлення 10 шт. склопакетів на суму 52,0 тис.грн.

За благодійні кошти (кошти виділені Куротницькою сільською радою) проведено поточний ремонт будинку культури  с.Куропатники на суму 164,3 тис. грн. та замінено 13 шт. склопакетів на суму 29,3 тис.грн.

У 2018 році проводилась також робота для покращення матеріально-технічної бази бібліотек-філіалів та сільських клубів.

За кошти бюджетів сільських рад у 2018 році:

-проведено косметичний ремонт приміщень (5,0 тис. грн.) та закуплено арматуру (7,0 тис. грн.)  для сільського клубу с.Шибалин (Шибалинська сільська рада);

-придбано 1 вхідні двері для бібліотеки-філіалу с.Шибалин (4,0 тис.грн., Шибалинська сільська рада);

-придбано книги для бібліотек-філіфалів:

1) с.Нараїв - 4,0 тис.грн., (Нараївська сільська рада),

2) с.Саранчуки – 5,0 тис.грн., (Саранчуківська ОТГ);

-1 дверне полотно в сільському клубі с.Мечищів (10,0 тис. грн., Мечищівська сільська рада);

-оплачено проектно кошторисну документацію на проведення капітального ремонту даху  сільського будинку культури с.Нараїв (30,2 тис.грн., Нараївська сільська рада);

-придбано  мембрану для звукової колонки  сільського будинку культури с.Саранчуки  (2,2 тис.грн, Саранчуківська ОТГ);

-придбано 1 електроконвектор в сільському клубі с.Лапшин (2,0 тис.грн., Нараївська сільська рада);

-закуплено пиломатеріали для встановлення підлоги в бібліотеці-філіалі                  с. Нараїв на суму (2,3 тис.грн., Нараївська сільська рада);

-закуплено брикети для сільського клубу с.Урмань (5,0 тис.грн., Урманська сільська рада);

-закуплено брикети для сільського будинку культури с.Саранчуки                                (4,8 тис.грн., Саранчуківська ОТГ);

-закуплено 2 комплекти кахелю для встановлення  пічок для сільського будинку культури с.Нараїв-м та сільського клубу с. Нараїв-с (11,7 тис.грн., Нараївська сільська рада);

Придбано будівельні матеріали для покращення матеріально технічної бази сільських закладів культури:

1) сільського клубу с.Шибалин (5,0 тис.грн, Шибалинська сілька рада),

2) сільського будинку культури с.Куропатники (3,9 тис.грн.,       Куропатницька сільська рада);

3)  сільського клубу с.Рибники (1,2 тис.грн., Рибниківська сільська рада).                                           

Придбано жалюзі для бібліотеки-філіалу с.Урмань (3.8 тис.грн., Урманська сільська рада)                             

- Придбано дашок для сільського клубу с.Пліхів  (3,5 тис.грн, Урманська сільська рада);

- Закуплено електричні лампочки для бібліотек-філіалів та сільських клубів с.Урмань та с.Пліхів (2,0 тис.грн., Урманська сільська рада).

Організовано та проведено культурно-мистецькі заходи по відзначенню історичних та державних дат. Організовано та проведено :

-12.01.2018 року Фестиваль вертепних дійств «Ясна зірка засіяла»,

- 14.03.2018 року – районний фестиваль – конкурс духовної пісні «Молитва за Україну», присвячений 130 – ій річниці з дня народження О.Барвінського,

-29.04.2018 року -4-й районний фестиваль «Театральна мозаїка»

-13.05.2018 року Участь у фестивалі «Цвіт вишиванки»

-26-27.05.2018 року Районний фестиваль хореографії «Танцювальна весна-2018»,

-10.06.2018 року Районний фестиваль солістів – вокалістів «Дзвінкі соловейки»,

- 07.07. 2018 року День села «Село моє, для мене ти єдине»,

- 08.07. 2018 року Фестиваль патріотичної пісні«Чорна вишиванка»,

- 12.07. 2018 року Гастрономічна забава «Пан вареник»

- 05.08.2018 року участь у Фестивалі «Дзвони Лемківщини - 2018»

- 12.08.2018 року Свято села «Вербів – частинка України»

- 12.08.2018 року Фестини Саранчуківської громади,

- 19.08.2018 року Фестиваль лемківської культури «Єднаймось, братове, з Лемківського краю»

- 02.09.2018 року ХІІІ- районний фестиваль стрілецької, повстанської та  

військово –  патріотичної пісні «Дзвони Лисоні»

- 03.11.2018 року -  обласний патріотично – мистецький фестиваль «Вставай сонце» за участю відомих зірок української естради – народного артиста України  Григорія Драпака, заслуженого артиста України Володимира Трача, заслуженого артиста України Андрія Підлужного,

Оновлено електронну базу даних об’єктів культурної спадщини району.

Здійснено перепоховання останків близько сімдесяти тіл вояків битви на горі Лисоня. Проведено благоустрій на пам’ятках культурної спадщини району, зокрема до річниці від дня народження Тараса Шевченка.

Фактично профінансовано з районного бюджету станом на 31.12.2018 тис.грн.

- Програму збереження культурної спадщини Бережанського району на 2016-2020 роки (Рішення сесії районної ради від 25 лютого 2016 року №61) - 20.0тис.грн;

- Програма розвитку туризму в Бережанському районі на 2016-2020 роки (Рішення сесії районної ради від 30 березня 2016 року №77) - 41,735тис.грн;

- Програма підтримки та розвитку культури і мистецтва в Бережанському районі на 2018 рік (Рішення сесії районної ради від 01 лютого 2018 року №310) - 162,765тис.грн.

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ, ПІДТРИМКА МОЛОДІ

ТА ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ

Протягом 2018 року спортивна робота відділу освіти проводилась згідно плану основних заходів та єдиного календаря спортивно-масових заходів. Планування роботи відбувалось спільно відділом освіти районної державної адміністрації, районним методичним кабінетом та Бережанським фізкультурно-спортивним товариством «Колос».

На даний час фізкультурно-спортивна робота проводиться у 27 навчальних закладах району, які відвідує 1616 учнів (кількість учнів зменшилась в порівнянні з минулим роком у результаті переходу Саранчуківського НВК, Котівської ЗОШ І-ІІ ступенів та Тростянецької ЗОШ І-ІІ ступенів у підпорядкуванння відділу освіти Саранчуківської територіальної громади). Навчально-виховний процес здійснюють 22 штатних працівників, 20 із них мають спеціальну вищу освіту з фізичної культури і спорту.

З метою сприяння залученню учнівської молоді до занять фізичною культурою і спортом, покращенню роботи спортивних секцій у загальноосвітніх навчальних закладах протягом 2018-2019 навчального року проведено ХХІІІ Спортивні ігри учнівської молоді Бережанщини.

Спортивні ігри серед учнів закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів району проводились з 10 видів спорту та з 6-ти для учнів основної школи. У шкільних, районних та обласних змаганнях взяли участь понад 1450 школярів, що сприяло пожвавленню позакласної фізкультурно-оздоровчої роботи. Незмінними презерами Спартакіади серед сільських шкіл І-ІІІ ступенів є команди Куропатницького НВК (вч. Чорний І.С.), Надрічнянської (вч. Подоляк В.В.), Шибалинської (вч. Бучак М.О.). Незмінними призерами Спартакіади серед сільських шкіл І-ІІІ ст. є Куропатницький НВК, Потуторська ЗОШ І-ІІІ ст., Рекшинський НВК, Надрічнянський НВК, Шибалинська ЗОШ І-ІІ ст., Божиківський НВК. Належна організація спортивно – масової роботи із школярами проводиться в Рекшинській (дир. Заяць О.М.),  Потуторській ( дир. Поляк О.М.), Мечищівській ЗОШ І-ІІІ ст. (дир.. Надбережна І.М.), Куропатницькому НВК ( Бойко А.Р.), Підвисоцькій (дир. Лосик З.Є.), Шибалинській (дир. Волошин Я.М), Надрічнянської (дир. Баран О.М.), Божиківському НВК (дир. Щур Т.П.)

Відділом освіти спільно із Саранчуківською громадою проведено та організовано на хуторі Соколиця районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), переможці якої стали команди Потуторської опорної школи та прийняли участь у обласному етапі гри. Районна команда Рогачинського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ» взяла участь в обласній тереновій грі для дітей та молоді «Легенда УПА».

У 2018-2019 навчальному році проводяться змагання, згідно Положення ХХІІІ Спортивних ігор учнівської молоді Бережанщини.

Зокрема вже проведено такі заходи як: олімпійський тиждень та олімпійський урок; футбол серед учнів ЗОШ І-ІІІ ступенів; команда району зайняла 2 місце у обласних змаганнях з футболу серед учнів ЗОШ І-ІІІ ступенів;

У районі діють:

67 спортивних майданчиків;

18 футбольних полів;

4 стрілецьких тирів;

2 спортивних залів;

19 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять;

25 майданчиків з тренажерним обладнанням.

Відбувається періодичний ремонт і упорядкування існуючих площинних споруд, за рахунок коштів місцевих рад та спонсорської допомоги. Більшість споруд на даний час знаходяться у задовільному стані.

Відповідно до «Районної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2018 року» затвердженої рішенням 7 сесії Бережанської районної ради від 30.03.2016 року №78, на літніх канікулах 2018 року проводиться оздоровлення та відпочинок дітей.

В першу чергу ставилось завдання забезпечити оздоровленням та відпочинком дітей пільгових категорій, а це: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти з багатодітних і малозабезпечених сімей, діти-переселенці, діти, батьки яких є учасниками АТО, діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних, олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань.

Із загальної кількості 1769 дітей (віком від 7 до 17 років включно) забезпечено оздоровленням та відпочинком 50% дітей, тобто 885 (50 %) дітей, з яких оздоровленням – 27 (1,5 %) дітей, відпочинком – 858 (48,5 %) дітей.

Із пільгової категорії дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, оздоровленням та відпочинком забезпечено:

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування – 31;

- діти-інваліди – 23;

- діти з багатодітних та малозабезпечених сімей – 478;

- діти, батьки, яких є учасниками АТО – 29;

- діти, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи – 6;

- діти внутрішньо переміщуваних осіб – 5;

- діти, які перебувають на диспансерному обліку – 5;

- талановиті та обдаровані діти – 53;

- діти АПК та соціальної сфери села – 219.

З місцевого бюджету для фінансового забезпечення  оздоровчої кампанії було виділено – 100 тис грн. За ці кошти 31 дитина з пільгових категорій відпочивали в ДОК «Збруч» смт. Скала-Подільська Борщівського району ОК «Лісовий дзвінок» с. Скоморохи Бучацького району Тернопільської області.

Протягом року за рахунок коштів державного та обласного бюджету 27 дітей направлялися на оздоровлення в державне підприємство ,,Український дитячий центр ,,Молода гвардія” (м. Одеса), державне підприємство «Міжнародний дитячий центр Артек» (м. Київ), в межах Тернопільської області - дочірнє підприємство-оздоровчий комплекс «Лісовий» с. Скоморохи Бучацького району, дитячий оздоровчий комплекс «Збруч» м. Скала-Подільська Борщівського району  та дитячий стаціонарний оздоровчий заклад “Ромашка” с. Нирків.

При греко-католицьких церквах було організовано відпочинок, де охоплено близько 186 дітей.

Протягом літнього періоду при закладах загальної середньої освіти району функціонували 20 літніх мовних таборів, де відпочивали 639 дітей району. Незважаючи на завершення літнього періоду оздоровча кампанія ще триваєЗокрема відділ освіти райдержадміністрації від управління сім’ї та молоді облдержадміністрації і надалі до кінця року отримуватиме путівки на оздоровлення в державне підприємство ,,Український дитячий центр ,,Молода гвардія” (м. Одеса) та державне підприємство «Міжнародний дитячий центр Артек» (м. Київ).

З метою соціального захисту та всебічного розвитку дітей соціально незахищеної категорії протягом оздоровчої кампанії 2018 року було передбачено першочергове оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.  Питання оздоровлення та відпочинку дітей в літній період 2018 року з початку оздоровчої кампанії координувалося районною державною адміністрацією, відділом освіти та районними службами, які мають відношення до даного напрямку роботи, згідно нормативно-правових документів державного, обласного та районного рівня, що регулюють роботу органів виконавчої влади з даного питання.

Таким чином, діти та молодь району, відповідно до розподілу путівок, відпочивали та оздоровлювались у обласних стаціонарних та державних закладів оздоровлення та відпочинку у яких створено належні умови для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, організації якісного медичного обслуговування і харчування, збереження життя та здоров’я дітей.

В Бережанському районі Тернопільської області загальна кількість дитячого населення віком від 0-18 років налічує 3868 (три тисячі вісімсот шістдесят вісім) дітей.

На обліку служби у справах дітей районної державної адміністрації станом на 21 лютого 2019 року перебуває:

- 36 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них:

- 9 дітей-сиріт;

- 27 дітей, позбавлених батьківського піклування;

- 24 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, що проживають в 13 сім’ях. З них 4 дітей які потерпіли від насильства, 1 дитина економічне, 3 дітей психологічне.

Із 36 дітей статусних, під опікою виховується 18 дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які проживають в 13 опікунських сім’ях.

В Бережанському районі є 6 (шість) прийомних сімей де виховується 11 (одинадцять) дітей та 1 (один) дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ) в якому виховується 5 (п’ять) дітей позбавлених батьківського піклування;

На повному державному утриманню в закладах інституційного догляду та виховання (інтернатні заклади, будинки дитини) перебуває 5 (п’ять) дітей позбавлених батьківського піклування (дві родинні групи дітей) та 3 дітей негайно вилучено із сім’ї влаштовано до Тернопільського обласного спеціалізованого будинку дитини. По даній справі подано до Бережанського районного суду Тернопільської області позовну заяву про відібрання дітей від батьків без позбавлення їх батьківських прав.

Сімейними формами виховання охоплено 31 дитину – 86,1 % від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Із 36 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:                   3 дитини мають житло у власності, 32 є користувачами житла, 1 дитина перебуває на квартирному обліку. В службі у справах дітей районної державної адміністрації ведеться облік нерухомого майна дітей із даної категорії.

Діють 2 програми: «Районна програма запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2016-2020 роки», «Районна  програма забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017-2019 роки».

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

З метою економії енергетичних ресурсів та бюджетних коштів в районі проведена значна робота щодо підготовки соціально-важливих проектів для реалізації в бюджетних установах району.

Підготовлено  ряд проектів для фінансування за рахунок коштів на соціально економічний розвиток територій, які частково профінансовано ще у 2017-2018 роки. Однак залишається недофінансованим енергоефективний проект розвитку: реконструкція системи опалення та теплотраси Жуківської ЗОШ    І-ІІІ ступенів   ім. Б.Лепкого Бережанської районної ради по вул. Б.Лепкого, 40 в селі Жуків Бережанського району Тернопільської області. Даний проект подано на фінансування та загалом отримано із державного бюджету кошти в сумі 365,0тис.грн.

Завершено реалізацію проекту щодо реконструкції котельні та системи опалення хірургічного корпусу Бережанської центральної районної комунальної лікарні в м.Бережани Тернопільської області, який також був профінансований у 2017 році.

Також ряд проектів подано для фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, коштів на соціально-економічний та культурний розвиток територій, грантових коштів на 2019 рік (додаток 1). Загальна вартість проектних пропозицій становить 80202,34тис.грн.

Здійснюється підготовка проектів для фінансування на 2019 рік за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Впровадження проектів, перерахованих у додатку забезпечить економію бюджетних коштів (за умови дотримання відповідних вимог щодо охорони праці, санітарних норм та правил тощо) на оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв, що використовуються для потреб опалення.

Питання впровадження енергоощадного обладнання та технологій серед населення перебуває на контролі в районній державній адміністрації. На сайті райдержадміністрації висвітлено процедуру отримання кредитних коштів та умови кредитування, постійно проводяться роз’яснювальні роботи із населенням та представниками сільських рад щодо популяризації впровадження обладнання. Загалом на 2018 рік потенційні очікування та потреби громадян у кредитних коштах на впроваджені енергоощадних вікон, утеплення житлових приміщень та встановлення твердопаливних котлів становлять 2,7-3,0млн.грн щорічно. За умови своєчасного повернення компенсацій та фінансування кредитів можна реально досягнути відчутного зменшення енергоспоживання у побутовій сфері.

Реалізація пріоритетних напрямків, які здійснює районна державна адміністрація,  надає можливість суттєво економити кошти районного бюджету та спрямовувати їх на забезпечення видатків на заробітну плату та на подальшу реконструкцію будівельного фонду з метою забезпечення повної санації приміщень бюджетних установ, таким чином спрямовуючи капіталовкладення, в якості внутрішніх інвестицій, в розвиток суміжних (будівельної, енергетичної та лісової) галузей, що сприятиме оздоровленню фінансового стану у ДП «Бережанирайагроліс», залучення внутрішніх інвестицій, створенню додаткових робочих місць на виробничих потужностях із виробництва тирсобрикету та щепи. Використання тирсобрикету та рубаної дрібнокускової деревини доцільне при забезпеченні роботи твердопаливних котлів верхнього горіння, яким переоснащено ряд бюджетних установ району. Залучення твердого палива та переорієнтація фінансових потоків на рівень району, які в попередні періоди спрямовувались на оплату природного газу, дозволить дещо пожвавити розвиток окремих галузей.

 

РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ТА ЯКІСТЬ ДОВКІЛЛЯ

Сучасний стан водних об’єктів Бережанського району характеризується антропогенним тиском суб’єктів господарювання.  Кожен рік  до водойм району потрапляє близько 5тис.куб.метрів неочищених зворотних вод, основними забруднювачами є підприємства, як промислові так і переробні.  Причиною забруднення вод є незадовільна робота очисних споруд, застарілість обладнання, несвоєчасне проведення ремонту, відсутність коштів для здійснення реконструкції.

За останні  два  роки  скид  забруднених  вод стабілізувався на рівні 5100-5200тис.куб.метрів.

Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря в 2018 році становитиме понад 15,2 тис.тонн, та зросте у зв’язку із переведенням на більш екологічно небезпечні види палива технологічного циклу на ТзОВ «Підвисоцький завод буд­матеріалів», де відбулася заміна природного газу на кам’яне вугілля низьких сортів, а також масовим застосуванням твердого палива – дров, тирсобрикету всіма категоріями споживачів, які заміщають більш екологічно безпечний природний газ на більш дешеві енергоносії.

Не менш гострою проблемою залишається проблема утилізації твердих побутових відходів в районі, для видалення яких існує 78 сміттєзвалищ. Однак не запроваджено цикл вторинної переробки твердих побутових відходів.

Опрацьовано матеріали щодо представлення комплексу для розміщення Рогачинського заводу скловиробів, або підприємства іншої промисловості на базі даного виробництва в інвестиційно – привабливих пропозиціях від Бережанського району на міжнародному інвестиційному форумі «Тернопіль -Invest 2018». Даний комплекс може бути використаний для організації переробки твердих побутових відходів із сміттєзвалища м.Бережани, а також для виготовлення іншою продукції із вторинної сировини зі сміття.

На території району рахується 36 ставків загальною площею 605,39га, них використовується згідно договорів оренди та на праві постійного користування 18 ставків площею 255,65га. Також на теритоії району знаходиться 48 кар’єрів площею 101,32га з яких 8 кар’єрів використовується згідно договорів оренди площею 32,16га.

У природно - заповідний фонд району входить 49 об’єктів загальною площею 3384,311га,  з яких чотири  об’єкти загально державного значення площею 122,2га та 45 об’єктів місцевого значення площею 3262,11га

 

ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

На території Бережанського району Тернопільської області розташовано 6 потенційно небезпечних об’єктів, які несуть загрозу життю і здоров’ю людей та довкіллю району. Внаслідок високого рівня зношення технологічного обладнання більшості підприємств складається тенденція до виникнення надзвичайних ситуацій.

З метою часткового покриття витрат по відновленню будівель пошкоджених пожежами виділено з резервного фонду районного бюджету кошти в сумі:

-                           15тис.грн громадянам – жителям сіл Потутори та Надрічне;

-                           47тис.грн громадянам – жителям села Шибалин;

-                           5тис.грн громадянці – жительці села Нараїв.

З метою  попередження пожеж в екосистемах, патрулювання за дотриманням вимог пожежної безпеки на території Бережанського району передати з матеріального резерву районної державної адміністрації Державній пожежно-рятувальній частині №7 Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області пально-мастильні  матеріали: бензин марки А-92 в кількості  1000 літрів.

Виділено за рахунок резервного фонду районного бюджету, для поповнення матеріального резерву району пально-мастильними матеріалами,   кошти   в   сумі   27 126 (двадцять сім тисяч сто двадцять шість) гривень 80 коп.   для    придбання    бензину автомобільного марки А-92 в кількості 929 літрів для здійснення заходів щодо запобігання та ліквідації можливих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Для зменшення навантаження на видаткову частину районного бюджету та залучення додаткових коштів на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій у приватних будинковолодіннях, порушено та розглянуто питання щодо страхування майна фізичних осіб. Залучено страхові компанії, які ведуть діяльність на території району, організовано зустрічі в селах із громадянами та представниками органів місцевого самоврядування.

Стратегічна ціль 2:

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

 

РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

В районі здійснюють діяльність 36  малих  та 2 середніх підприємств. Кількість діючих підприємств малого та середнього підприємництва на 10,0тис.чол. населення складає 17/0 одиниці. Чисельність працюючих на малих підприємств по району становить 229 осіб, на середніх підприємствах – 327осіб. Рівень оплати праці на цих підприємствах становить вище мінімального рівня оплати праці.

За сприянням районної державної адміністрації утворено центр підтримки підприємництва Бережанської районної державної адміністрації.  Протягом 2018 року надано 111 консультацій для суб’єктів підприємницької діяльності.

За сприяння Бережанського центру підтримки підприємництва відділу економічного розвитку райдержадміністрації суб’єктами господарювання району взято участь у таких заходах:

-                01 лютого участь у обласному конкурсному відборі учасників до Регіонального Бізнес-інкубатора;

-                22 лютого 2018 року взято участь в районному засіданні круглого столу щодо підготовки пропозицій для інвесторів в рамках участі в Міжнародному інвестиційному форумі “Тернопільщина Invest -2018”;

-                05 березня 2018 року учать у обласному семінарі-навчанні на тему: “Програми підтримки бізнесу у сфері агропромислового розвитку”;

-                13 березня 2018 року в обласних загальних зборах  учасників Кооперативного об'єднання "Файні Ґазди";

-                14 березня 2018 року  участь у обласному тематичному тренінгу «Лізинг: особливості послуги та переваги для клієнта»  за сприяння Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України та Проекту USAID “Трансформація фінансового сектору”;

-                15 березня 2018 року у обласному  тематичному семінарі на тему: "Створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу/фермерського господарства "з нуля";

-                27 березня 2018 року представники 4 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів  взяли участь в обласному семінарі з ягідництва "Сучасні технології вирощування ремонтантної малини";

-                27 березня.2018 року взяли участь у районному семінарі щодо дотримання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, запобігання виникнення надзвичайних ситуацій в період весняно-польових робіт для суб’єктів господарювання району, які здійснюють діяльність в галузі сільського господарства;

-                16 квітня - 11 травня 2018 року директор з розвитку підприємства, юрисконсульт Ольга Лучка пройшла стажування у Німеччині в рамках Програми GIZ “Fit for partnership with Germany” за організаційної підтримки центру;

-                22 травня 2018 року проведено семінар-тренінг щодо підготовки мікрогрантових заявок в рамках програми “Підвищення економічної самоорганізації, мікропідприємництва та самозайнятості сільських мешканців” та участі в конкурсі мікрогрантових проектів «Село: кроки до розвитку. Західні регіони» (2018р);

-                25 травня 2018 року  суб’єкти підприємництва району взяли участь у Міжнародному інвестиційному форумі “Тернопільщина Invest 2018”;

-       03 липня 2018 року суб’єкти підприємництва району взяли участь в  приміщенні обласної державної адміністрації щодо участі у бізнес-майстерні програми GIZ “Fit for partnership with Germany”.

-       6 вересня 2018 року бізнес-форум Інструменти фінансово-кредитної підтримки малого та середнього підприємництва в Тернопільській області”

-       29 листопада 2018 року засідання Тернопільського регіонального Бізнес-інкубатора та суб’єкти господарювання області взяли участь у першому етапі тренінгу: “Бізнес-план: розробка та реалізація інвестиційного проекту”

-       14 грудня 2018 року  "Бізнес-зустріч: тренди бізнесу 2019: Персонал"

 20 грудня 2018 року   Бізнес-зустріч "Тренди бізнесу 2019: маркетинг"

Надано консультутавні допомоги по підготовці грантових пропозицій щодо реалізації проектів для участі в конкурсі мікрогрантових проектів «Село.Кроки до розвитку. Західні регіони"(2018): «Зелена садиба «Вовче лігво» (с.Божиків, фізична особа  Вовк Олексій Васильович), «Вирощування ремонтантної малини» (с.Волощина, сільський обслуговуючий кооператив (СОК) «Волошковий край»), «Організація циклу переробки продукції рослинництва – зернових культур для потреб сільських громад Бережанського району» (с.Рогачин, фізична особа – підприємець Піцань Андрій Михайлович), «Організація циклу переробки молочної продукції, з метою виробництва твердого сиру із застосуванням австрійської технології сироваріння» (с.Урмань, фізична особа  Чайковський Василь Львович). Всі грантери отримали по 50тис.грн на розвиток власних підприємницьких ініціатив.

 

Надходження до бюджетів всіх рівнів по  м. Бережани:

- від діяльності малого підприємництва за 2018 рік становить                                 24,0 млн.грн.;

- від діяльності середнього бізнесу становить 21,1 млн.грн.

Надходження до бюджетів всіх рівнів по Бережанському району (сільська місцевість):

- від діяльності малого підприємництва за 2018 рік становить                        12,2 млн.грн.;

- від діяльності середнього бізнесу становить 14,4 тис.грн.

 

Протягом 2018 року реєстраційною службою  в місті Бережани зареєстровано суб’єктів підприємництва:

- 151 фізична особа-підприємець, знято з реєстрації - 107;

- 3 юридичних осіб, знято з реєстрації - 3.

Протягом 2018 року реєстраційною службою в районі (без

міста)  зареєстровано суб’єктів підприємництва:

- 54 фізичних осіб-підприємців, знято з реєстрації - 49;

- 3 юридичних осіб, знято з реєстрації - 0.

За  2018 рік відділом з питань надання  адміністративних послуг надано суб’єктам звернень 7168 адміністративних послуг та 210 консультацій, в тому числі:

-        1262 послуг наданих районною державною адміністрацією, в т.ч.        1200 адміністративних послуг у сфері державної реєстрації;

-        5696 послуг територіальних органів центральних органів виконавчої влади, в т.ч. 10 дозвільних документів, 5686 послуг відділу Держгеокадастру у Бережанському районі.

У відділі з питань надання адміністративних послуг можна отримати      124 адміністративні послуги та 14 адміністративних послуг в електронній формі.

Працівниками відділу з питань надання адміністративних послуг проводиться інформаційно-розяснювальна робота щодо надання адмінпослуг, у тому числі в Саранчуківській об’єднаній територіальній громаді.

 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі по Бережанському районі, за  9 місяців 2018 року склав 8,212 млн.грн, що становить 104 % до відповідного періоду минулого року (7,89 млн.грн.).

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі за 9 місяців 2018 року по місту Бережани становить 73,429 млн. грн., що становить 86 % до аналогічного періоду минулого року (85,43 млн.грн.). 

 

           Обсяг реалізованих послуг наданих підприємствами послуг за 9 місяців 2018 року по місту Бережани становить 23,7млн. грн.,  що становить 122,7% до аналогічного періоду минулого року (19,3 млн.грн.).

Обсяг реалізованих послуг наданих підприємствами послуг за 9 місяців 2018 року по Бережанському району становить 2,17 млн. грн.,  (2017 рік -               50,0 тис.грн.).

Питома вага продажу товарів вітчизняного виробництва складає 64,9%, з них: продовольчих товарів – 96,0%, непродовольчих товарів – 52,4%.

Бережанське РАЙСТ налічує 28 магазинів та підприємств ресторанного господарства, в районі є 17 магазинів мережі “Теко”,  96% торговельної мережі – у сільській місцевості.

В районі надаються  такі види побутових послуг, як перукарські, ремонт взуття і виробів із шкіри, ремонт побутової техніки, ремонт радіоапаратури, ремонт швейних виробів, індивідуальне пошиття, ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів, ремонт та будівництво житла, фотопослуги, ритуальні послуги, ремонт годинників, ремонт та виготовлення меблів, ремонт ювелірних виробів, виготовлення теслярських та столярних виробів  та  надаються  послуги  лазень  та  саун.  Дані  види  послуг  надають 65 суб’єктів підприємницької діяльності.

В районі (сільська місцевість) діє 98 об’єктів торгівлі: 9 – об’єків, які  торгують продовольчими товарами, 8 – об’єктів, які торгують непродовольчими товарами, 81 – об’єкт, який торгує продовольчими та непродовольчими товарами (змішана форма). В районі здійснюють діяльність  26 об’єктів ресторанного господарства: 1- ресторан, 22 – їдальні, 3 – кафетерії.

Загалом із врахуванням міської території працює 269 підприємств торгівлі, 30 закладів ресторанного господарства, функціонує 3 ринки з продажу продовольчих і непродовольчих товарів, де є в наявності 1080 торгових місць.

Питома вага продажу товарів вітчизняного виробництва складає 63,7%, з них: продовольчих товарів – 96,3%, непродовольчих товарів – 49,1%.

 

ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ, ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ

Питання забезпечення надання соціальних та освітніх послуг, медичної допомоги, допомоги у відновленні документів, реєстрації місця проживання або перебування, сприяння працевлаштуванню бездомним особам, особам звільненим з місць позбавлення волі реалізовується в контексті загальнодержавних соціальних функцій органів влади. У 2018 році проводилась робота щодо сприяння соціалізації громадян, що змінили місце проживання у східних регіонах держави для проживання на території району.

Захист економічної конкуренції та розвиток добросовісної конкуренції, зменшення адміністративного впливу на ринкові процеси, оптимізація державного втручання у фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання здійснювався в рамках надання адміністративних послуг суб’єктам підприємницької діяльності щодо реєстрації юридичних відносин з державою, надання сприяння у розвитку власного бізнесу, оформлення дозвільних документів тощо.

З метою організації методичного супроводу та налагодження діяльності новостворених суб’єктів підприємницької діяльності у відділі економічного розвитку районної державної адміністрації утворено центр підтримки підприємництва, передбачено розпорядженням голови районної державної адміністрації від 04 січня 2017 року №4-од «Про проект районної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2018 роки» та рішенням сесії Бережанської районної ради від 23 лютого 2017 року №194 «Про районну програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2018 роки».

Розроблена нова програма на період 2019-2020 року, яка схвалена та затверджена відповідно до порядку.

В рамках діяльності центру підтримки підприємництва забезпечено надання консультативної допомоги суб’єктам господарювання, надання інвестиційних пропозицій потенційним інвесторам із реалізації різноманітних проектів на території району.

Створення ефективного механізму державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій передбачає здійснення моніторингу суб’єктів діяльності, які здійснюють господарську діяльність на території району. За 2018 рік в переліку суб’єктів природних монополій не відбулося змін, а послуги надаються у відповідності із договірними відносинами між надавачами та постачальниками. Звернень, скарг та спірних ситуацій, у вирішенні яких брали участь органи влади району в даному напрямку впродовж 2018 року не зафіксовано.

 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Станом на 1 січня 2019 року оплата за спожиті енергоносії становить:

-                за електричну енергію – 93,25%, бюджет – 99,16% в т.ч.: державний – 98,78%, обласний – 94,21%, місцевий – 100,45%, населення – 92,12%;

-                за природний газ – 121,08%; бюджет – 95,96%, населення – 75,96%;

-                за теплову енергію – 91,86%, бюджет – 91,41% в т.ч.: державний – 102,46%, обласний – 79,13%, місцевий – 91,13%, населення – 94,13%.

У відповідності з факсограмою Міністерства енергетики та вугі­ль­ної промисловості України, на виконання листів обласної державної адміністрації щомісячно встановлюються граничні рівні (ліміти) електроспоживання для Бережанського району та районною державною адміністрацією доводиться до відома район електромереж.

Забезпечено переведення бюджетних установ району на альтернативне паливо тим самим суттєво збільшено заготівлю твердого палива для бюджетних установ району, що сприятиме оздоровленню фінансового стану у ДП «Бережанирайагроліс», залучення внутрішніх інвестицій, створенню додаткових робочих місць, переорієнтацію фінансових потоків на рівень району, які в попередні періоди спрямовувались на оплату природного газу. Загальні обсяги залучення твердого палива в осінньо-зимовому періоді очікуються в обсягах 2500м3 дров’яної продукції

 

ТУРИЗМ ТА РЕКРЕАЦІЯ

Район має значні рекреаційні ресурси, основу яких становлять:

-                кліматичні ландшафтні умови;

-                водні об'єкти;

-                джерела мінеральних вод;

-                історико-культурні об'єкти.

Такий стан справ сприяє розвитку  туризму різного напрямку та потребує значних інвестиційних капіталовкладень в інфраструктуру туризму.

Відділом культури, національностей, релігій і туризму  районної державної адміністрації розроблено план першочергових заходів в галузі туризму. Створено інформаційний банк даних туристичної галузі району, зокрема, екскурсійно-туристичні маршрути (Державний історико-архітектурний заповідник, краєзнавчий музей, музей книги, музей Б.Лепкого), сільський (зелений) туризм, молодіжний, дитячий, зовнішній, внутрішній.

З метою інформування населення та висвітлення своєї діяльності створено сторінки відділу культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, краєзнавчого музею, Жуківської музичної школи, централізованої бібліотечної системи та районного будинку культури у соціальній мережі Facebook.

В Бережанському районі на державному обліку перебувають 76 пам’яток архітектури, з них: національного значення – 13, місцевого значення – 63.

Взято на облік 60 пам’яток археології, 58 пам’яток історії, 15 пам’яток монументального мистецтва, 31 пам’яток архітектури та містобудування. З них 19 - занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, як пам’ятки місцевого,  значення  та  паспортизовані  ще  13 об’єктів культурної спадщини. 51 об’єкт культурної спадщини мають статус нововиявлених.

Пам’ятки архітектури Бережанського району використовуються релігійними громадами для культових потреб, зокрема: 4 пам’ятки національного значення і 32 - місцевого значення.

Релігійна ситуація в районі є стабільною. Відсутні чинники щодо негативного впливу на неї. Релігійна мережа району нараховує 86 релігійних громад, 7 конфесій, напрямків та течій, віруючі яких зареєстрували статути своїх релігійних організацій у встановленому законодавством порядку.

Найчисельніша із них – УГКЦ, яка нараховує 46 релігійних організацій  (53,5 %  від  усієї  релігійної  мережі  району); УАПЦ – 14 (16,3%); УПЦ КП – 13 (15,1%);  УПЦ - 2 (2,3%),  християни Віри Євангельської (п’ятидесятники) –  5 (5,8 %); Римсько-Католицька Церква – 3 (3,5%); інші (до яких відносяться релігійні громади харизматичного, іудейського та незалежного протестантського напрямків) складають 3 релігійних організації, або 3,5%.

В даний час на території району функціонує 67 культових споруд.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

На території району зареєстровано та здійснюють діяльність                            4 промислових підприємств, які  включені в основне коло звітуючих відповідно до програми соціально-економічного а культурного розвитку Бережанського району:

 

Найменування

підприємства

Продукція, що випускається

Реалізація продукції на 01.01.2019 року, млн.грн.

ТОВ “Крона”

виробництво консервної продукції

12,761

ТОВ “Підвисоцький завод будматеріалів”

виробництво вапна, вапняка

34,971

ТОВ “Потуторський деревообробний завод”

виробництво паркету

1,783

ТОВ “Еко-інвест”

надання послуг із вивезення ТПВ (твердих побутових відходів)

1,938

 

           За  2018 рік  промисловими підприємствами  району  вироблено товарної продукції (в діючих цінах) на суму 57878,2тис.грн., що складає 105,1% до відповідного періоду 2017 року.

Протягом 2018 року підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 51454,1 тис.грн, що складає 88,9 % до відповідного періоду 2017 року та 87,2% до завдання програми соціально-економічного розвитку району.

За 2018 рік в розрізі підприємств сільської місцевості обсяги виробництва складають:

- ТОВ «Крона» - обсяг виробництва склав 14976,0 тис.грн., що складає  97,3% до аналогічного періоду 2017 року;

- ТОВ «Підвисоцький завод будматеріалів» - обсяг виробництва склав 34173,2 тис.грн., що складає  88,2% до аналогічного періоду 2017 року;

- ТОВ «Потуторський деревообробний завод» - обсяг виробництва склав  953,7 тис.грн., що складає  39,2% до аналогічного періоду 2016 року;

- ТзОВ “Еко-інвест” надано послуг за 2017 рік на суму 1673,2 тис.грн.

           У червні 2018 року відкрито у с.Жуків Бережанського району                    ТОВ Мануфактура по пошиттю чоловічих сорочок.

Новоствореним ТОВ “Мануфактура” у II кварталі 2018 року розпочато виробничу діяльність із забезпеченням 40 робочих місць. Підприємство  зареєстровано 29.05.2017 року (місцезнаходження  - село  Жуків, вулиця Золочівська, 97). Основним видом діяльності є виробництво одягу, чоловічих сорочок.  На даний час підприємство виконує замовлення по пошиттю сорочки чоловічої. Підготовлено заявку на експортну пропозицію продукції Тернопільської області.

Проте, є  негативні чинники, котрі стримують сталий розвиток промислового сектору  району, суттєво знижують конкурентоспроможність продукції та погіршують загальний фінансовий результат діяльності суб’єктів господарювання є:

-                невирішеність питання відвантаження товарної продукції  залізничним транспортом через відсутність  якісного  маневрого складу та вантажних вагонів для збуту продукції на ТОВ «Підвисоцький завод будматеріалів»;

-                низька маркетингова активність та відсутність ринків збуту паркетної продукції для ТОВ «Потуторський деревообробний завод»;

-                високий ступінь зносу основних фондів;

-                низька інноваційна активність підприємств щодо оновлення основних фондів та впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій з метою зниження собівартості та зростання конкурентоспроможності продукції.

 

БУДІВНИЦТВО

На території міста Бережани зареєстровані такі будівельні організації:

-                МПП “Ключ”;

-                ПП “Новий крок”;

-                ДО “Міжрайонне управління водного господарства”;

-                ПП “Бережани - Агробуд”;

-                ПП “Бережани - Буд”;

-                МПП “Чумацький шлях”.

В сільській місцевості зареєстровані такі будівельні організації:

-                ТОВ “Тростянець трейдбуд інжиніринг”;

-                ТОВ “Терра будресурс”.

Фактично більшість будівельних робіт виконується в сільській місцевості, однак суб’єкти виконання робіт зареєстровані на території міста Бережани.

Виконано будівельних робіт на суму 5789 тис.грн., або 139,8% у порівнянні із аналогічним періодом 2017 року (4141тис.грн) та 110,3% до очікуваних показників на 2018 рік. Згідно статистичних даних  обсяг виконаних будівельних робіт по району (сільська місцевість) становить – 0 грн, оскільки всі статистичні дані щодо виконуваних будівельних робіт вважаються за місцем реєстрації будівельної організації.

Будівельними підприємствами району освоєно коштів:

- державна організація «Бережанське  міжрайонне  управління  водного господарства» - 1241 тис.грн.;

- ПАТ «Бережанигаз» - 0 тис.грн;

- МПП «Ключ» - 189 тис.грн;

- ПП «Бережани – Агробуд» – 3109 тис.грн.;

- ПП «Новий крок» - 1250 тис. грн.

Причиною низького росту обсягів капітального будівництва є ряд причин, зокрема низький платоспроможний попит населення району, відтік активної частини населення із території району, які не вкладають коштів у будівництво, значний спад інвестиційної активності на території району. Наявність в районі об’єктів незавершеного будівництва, значне подорожчання кредитних ресурсів, зменшення попиту на житло – головні фактори, які негативно впливають на галузь.

 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА СПІВПРАЦЯ

Район презентував власний потенціал на у Міжнародному інвестиційному форумі «Тернопільщина Invest-2018», який відбувся 24-25 травня 2018 року в м.Тернополі. В презентаційних матеріалах висвітлено ряд площадок із повною інфраструктурою, території для влаштування індустріальних парків, площі для вирощування енергетичної верби, а також пропозиції реалізації проектів:

-                будівництво вітро- геліо- станцій на території Бережанського району;

Підготовлено інвестиційні пропозиції потенційним інвесторам, які можуть зацікавитись наявним інвестиційним потенціалом району, оформлено інвестиційний паспорт, а саме:

-                підготовлено зведений реєстр потенційно придатних земельних ділянок в кількості 26 об’єктів для розміщення вітро- та геліо- електростанцій із зазначенням площі, прив’язки до ліній електропередавання та транспортних магістралей;

-                підготовлено повний пакет документації (паспорти, хімічні та бактеріологічні аналізи) наявних свердловин питної низько мінералізованої та лікувальної сірководневої води, розміщених на території міста та району. Документи подано потенційним інвесторам.

За результати форуму заключено меморандуми із потенційними інвесторами про співпрацю в напрямку реалізації проектів в галузі відновлювальної енергетики. Взято в розробку 9 земельних ділянок для детальнішого вивчення та формування техніко-економічного обґрунтування спорудження потужностей із виробництва електроенергії.

На даний час ведеться будівництво вітроелектростанції на території Курянівської сільської ради, завезено 2 вітрогенератори, які змонтовано та підключено до новозбудованої ПС-35/10кВ "Куряни" ТОВ "Біоенергопродукт" ; Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Куряни; вулиця Бережанська, 57. Підрядником будівельних робіт виступатиме ТзОВ "Енерго-Буд-Монтаж" (м.Львів, вул. Гарматія, 9). Таким чином реалізовуються перспективи району в напрямку залучення інвестицій в енергетичну галузь району.

За 9 місяців 2018 року підприємствами та організаціями міста за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 21,758 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 0,4% до загальнообласного обсягу. Обсяг капітальних інвестицій в розрахунку на одну особу склав 1136,7 грн (по області – 4781,4грн).

За 9 місяців 2018 року сільською місцевістю району освоєно                         25,050 млн. грн., що становить 0,5% до загального обсягу по області та в розрахунку на 1 особу становить 1183,0грн.

Обсяг капітальних інвестицій в сільській місцевості району у 2018 році за видами економічної діяльності та за рахунок усіх джерел фінансування:

-  в будівництво – 48,38%

- в сільське господарство, лісове та рибне господарства – 48,69%

- в промисловість – 0,02%

- інше – 2,9%.

Станом на 01.07.2018 року обсяг прямих іноземних інвестицій по Бережанському районі становить 995,2 тис.дол. США. Обсяг унесених з початку інвестування в економіку району прямих іноземних інвестицій по Бережанському районі (сільська місцевість) становить 11,1 тис.дол. США, та в розрахунку на одну особу склав 0,6 дол.

 

НАЛАГОДЖЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА З МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ

В рамках співробітництва із Турецьким агентства зі співробітництва та координації (ТІКА) в Україні  підготовлено ряд проектів, для подальшого фінансування в рамках надання допомоги окремим територіям, а саме:

-                реконструкція Мечищівського НВК «ЗНЗ I-III ступенів – ДНЗ» Бережанської районної ради Тернопільської області по вулиці Центральна, 76 в с. Мечищів Бережанського району Тернопільської області. Повна вартість робіт становитиме згідно з локальними кошторисами 2435,752тис.грн., а вартість усього проекту – 3562,795тис.грн;

-                перелік інвентаря для Мечищівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Бережанської районної ради Тернопільської області по вулиці Центральна 76 в селі Мечищів Бережанського району Тернопільської області. Очікувана вартість – 753,8615тис.грн;

-                влаштування комплексу для шокової заморозки та зберігання ягідних культур (малини, полуниці) сільськогосподарського  обслуговуючого кооперативу «Бережанський край» на території Бережанського району Тернопільської області. Загальна вартість проекту для закупівлі всього комплексу морозильного та холодильного обладнання становитиме 81430,00EUR. Підготовлено ряд альтернативних варіантів, які запропоновані грантодавцю для прийняття рішення;

-                поточний ремонт народного дому по вул. Шевченка, 15 в с.Гутисько Бережанського р-ну Тернопільської області. Очікувані фінансові вкладення у реалізацію проекту в розмірі 555,534тис.грн;

-                реконструкція Гутиського фельдшерського пункту по вул.Шевченка, 42 в с.Гутисько Бережанського р-ну Тернопільської області. Очікувані фінансові вкладення у реалізацію проекту можуть бути спрямовані реалізацію комплексу будівельних рішень, згідно із проектом в обсязі – 754,322тис.грн згідно зведеного кошторису проекту;

-                влаштування централізованого водопостачання для ряду садиб центральної частини с.Гутисько Бережанського району Тернопільської області. Очікувані фінансові вкладення у реалізацію проекту в розмірі 40тис.грн;

-                перелік медичного обладнання для Гутиського фельдшерсько-акушерського пункту, с.Гутисько Підвисоцької сільської ради Бережанського району Тернопільської області. Очікувана вартість – 128,876тис.грн. Також підготовлено додатковий перелік медичного обладнання, вартість якого уточняється із грантодавцем – 201,864тис.грн;

-                перелік обладнання та інвентаря для потреб народного дому по вул. Шевченка, 15 в с.Гутисько – 206,016тис.грн;

-                Влаштування комплексу для охолодження, шокової заморозки та зберігання ягідних культур (малини, полуниці) сільськогосподарського  обслуговуючого кооперативу «Бережанський край» на території Бережанського району Тернопільської області - 83624,50EUR.

Розроблено ряд презентацій щодо масштабних районних проектів розвитку в рамках  проведення міжнародного інвестиційного форуму 2018.

Підготовлено презентації  на спеціалізовані секції:

-        №1 АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС  - УСПІШНІ ПРОЕКТИ ТА НОВІ ІНВЕСТИЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ - «Ресурсний потенціал Бережанського району розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу»;

-        №3 ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ – «Презентація щодо наявності і використання земельних ділянок під будівництво фотовольтаїчних  електричних станцій та міні ГЕС».

Підготовлено форми Brown-field (земельна ділянка із спорудами) та форми вільних виробничих площ на українській та на англійській мові:

-        земельна ділянка на якій може бути розміщено молоко цех с. Поручин;

-        для розміщення Рогачинського заводу скловиробів або підприємства іншої промисловості;

-        земельна ділянка на якій розміщено тваринницький комплекс під ВРХ та допоміжні приміщення.

Підготовлено презентації до всіх земельних ділянок Brown-field на англійській мові.

Підготовлено форми Green-field (земельна ділянка без споруд):

-        ділянка для будівництва заморожувального комплексу  ягід, овочів та фруктів із складськими приміщеннями на території (або іншого призначення для переробки продукції сільськогосподарського виробництва) в с.Куряни;

-        земельна ділянка для розміщення вітро-, геліоелектростанції в кількості 26 штук.

Підготовлено презентації до всіх земельних ділянок Green-field на англійській мові.

Також підготовлено інвестиційні проекти:

-        пошиття сорочки чоловічої в асортименті, блузки жіночої в асортименті відповідно до вимог замовника чи кон’юнктури ринку. Новостворене підприємство «Мануфактура» планує розширювати виробничі потужності шляхом утворення додаткових цехів виробництва;

-        влаштування комплексу для шокової заморозки та зберігання ягідних культур (малини, полуниці) сільськогосподарського  обслуговуючого кооперативу «Бережанський край» на території Бережанського району Тернопільської області.

Сформовано атлас бережанського району. Виготовлено друковані роздаткові матеріали:

-        паспорт Бережанського району;

-        ресурсний потенціал району;

-        альтернативна енергетика;

-        інвестиційні проекти – готові рішення для бізнесу (пошиття сорочки, камери заморозки, фасування гідратного вапна, виготовлення наповнювачів для асфальтобетону із вапняку).

Головні цілі у 2018 році були спрямовані на активний пошук залучення інвесторів, нових ринків збуту, розширення та поглиблення міжнародного, міжрегіонального та прикордонного співробітництва, укладення міжнародних договорів у торговельно-економічній сфері та інших сферах суспільного життя, продовження роботи у напрямку сприяння адаптації суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності району до нових умов її здійснення у рамках створеної зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом.

 

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ

На території Бережанського району наявні 240,7км державних доріг, із яких 59км доріг загального користування державного значення та 181,7км доріг загального користування місцевого значення, в т.ч. 21,3км обласних доріг та 160,4км районних доріг. На вказаних дорогах в останні роки не проводилось ремонтних робіт, що спричинило майже повне руйнування на них окремих ділянок та неможливість належного проїзду транспорту.

Транспортна  мережа району включає 229,6км експлуатаційної  довжини автомобільних доріг державного значення з твердим покриттям, 176,6км комунальних доріг з твердим покриттям та 29км залізничних колій. Також наявні 54 мости загальною довжиною 621м/п.

За січень-березень 2018 року філією «Бережанський райавтодор» проведено комплекс робіт із покращення експлуатаційного стану доріг на загальну суму  1375,0тис.грн., в т.ч.:

зимове утримання автомобільних доріг – 1250,5тис.грн.;

в т.ч.

а/д Бережани-Підгайці – 359,9тис.грн;

а/д районні – 890,6тис.грн.

експлуатаційне утримання доріг – 124,5 тис.грн.:

в т.ч.

а/д Бережани-Підгайці – 359,9тис.грн.

Подальше експлуатаційне утримання доріг на території району передано ТОВ «БМ БУД», яка впродовж квітня-червня здійснило ряд робіт. А саме:

М-12 «Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка»

-                викошування придорожньої смуги – 45 км;

-                ямковий ремонт – 21,5 тонн асфальту;

«Бережани-Підгайці-Монастириськ»

-                викошування придорожньої смуги – 5 км;

-                побілка тросового огородження – 850 м;

-                ямковий ремонт – 10 тонн асфальту;

«Бережани-Мечищів»

-                формування профілю дорожнього полотна – завезено 862 тони шебенево-пісчаної суміші;

«Бережани-Нараїв»

-                очистка дорожнього полотна та придорожньої смуги від повалених дерев – 30м.

На дорогах району забезпечено вирубку насаджень, що знаходяться ближче нормативної відстані від краю проїжджої частини, що обмежують видимість дорожніх знаків та оглядовість дороги на перехрестях, зонах обмеженої видимості.

З метою проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах району визначено пропозиції щодо першочергового проведення ремонтних робіт, а саме:

-        дорога С200103 «Бережани-Мечищів», загальна довжина 9,8км, із яких 3км вимагають першочергового ремонту. Вказана дорога є єдиним шляхом сполучення із районним центром та вимагає першочергового ремонту, оскільки значні перепади рельєфу та відсутність водовідводу унеможливлюють рух автомобільного транспорту фактично впродовж всього зимового періоду, вартість ремонту – 3933,4тис.грн;

-        дорога  С200109 «Божиків-Тростянець», загальна довжина 6,7км, із яких 3км вимагають першочергового ремонту. Вказана дорога є єдиним шляхом сполучення жителів села Тростянець із іншими селами та районним центром, а зруйнованість дорожнього полотна унеможливлює проїзд автомобільного транспорту, зокрема рейсових автобусів, вартість ремонту – 1966,7тис.грн;

-        дорога   С200124 «Саранчуки-Базниківка», загальна довжина 5,2км, із яких 0,65км вимагають першочергового ремонту. Вказана дорога є єдиним шляхом сполучення із центральною садибою Саранчуківської сільської ради об’єднаної територіальної громади із державною дорогою С200100 Жовнівка-Коржова, а повна зруйнованість дорожнього полотна ускладнює рух автомобільного транспорту. Також вказана дорога використовуватиметься для під’їзду вантажного транспорту на будівництво оздоровчого табору в урочищі Соколиця, вартість ремонту – 626,1тис.грн;

-        дорога   О200101 «Бережани-Розгадів 0+000-18+900», загальна довжина 18,9км, із яких 2км на пі’їзді та на ділянці в с.Урмань вимагають першочергового ремонту, оскільки проїжджа частина знищена великоваговим транспортом, який перевозив будівельні матеріали для будівництва доріг на території інших районів област, вартість ремонту – 1311,1тис.грн.

Розроблений проект із ремонту комунальної дороги в селах Підвисоке та Демня - «Поточний ремонт вул.Зелена в с.Демня і вул.Шевченка в с. Підвисоке Бережанського району Тернопільської області», яка надасть змогу забезпечити безпечне пересування транспорту та пішоходів у вказаних населених пунктах, вартість ремонту – 1483,7тис.грн.

ТОВ «БМ БУД» проведено роботу щодо ремонту автомобільної дороги С200103 «Бережани-Мечищів». Для формування профілю дорожнього полотна завезено 862 тони щебеню та 302 тони щебенево-піщаної суміші. Вкладено асфальте-бетонне покриття на ділянках довжиною 900 м/п, площею 4500м2. Проведено роботи із планування профілю придорожньої смуги та організації водовідведення. Сплановано придорожню смугу до кромки асфальту. Роботи всі завершено. Вартість робіт 3 900 000,00грн.

03 вересня 2018 року відбувся тендер по поточному середному ремонту автомобільних доріг місцевого значення по С 200109 Божиків-Тростянець Тернопільської області.  ТОВ "БМБУД" виграно тендер (цінова пропозиція 1 651 760,00 грн). Роботи виконані, влаштовано 1500м2 дорожнього полотна в межах села Тростянець протяжністю 300м/п.

13 вересня 2018 року відбувся тендер по поточному середньому ремонту автомобільних доріг місцевого значення по О200101 Бережани - Розгадів Тернопільської області. ТОВ "БМБУД" виграно тендер (цінова пропозиція - 3  643 400,00 грн.). Планується проведення проектних робіт із уточнення місця ремонту на дорозі.

Роботи виконано, проведено ямковий ремонт автомобільної дороги довжиною 0,5км, влаштовано асфальто-бетонне покриття на ділянках дороги 100, 150, 200, 100 м/п.  19-20 жовтня 2018 року влаштовано асфальто-бетонне покриття на ділянках дороги 200 та 100 м/п із використанням 245тонн асфальту в районі села Урмань та на ділянці – 150м/п в с.Надрічне.

13 вересня 2018 року відбувся тендер щодо поточного середнього ремонту автомобільних доріг місцевого значення по C 200113 Шумляни – Слов’ятин Тернопільської області. ТОВ "БМБУД" виграно тендер (цінова пропозиція - 1 639 999,00 грн.). Роботи будуть проводитися в комплексі із ремонтними роботами на частині дороги по Підгаєцькому району.

14 вересня 2018 року відбувся тендер по поточному середньому ремонту автомобільних доріг місцевого значення по С 200123 Саранчуки - Базниківка Тернопільської області. Учасники: ТзОВ "Козова Шляховик", ТОВ "БМБУД", ТОВ Техно-Буд-Центр. ТзОВ "Козова Шляховик" виграно тендер (цінова пропозиція 1 939 990,00 грн).

ТОВ «Техно-Буд-Центр» проводилися  роботи на дорозі Т-20-07 «Бережани-Нараїв-Брюховичі» на ділянці в районі Високої гори та на під’їзді до с.Нараїв орієнтованою площею 280м2 ліквідації ямковості.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від16.09.2015 №726 «Про проведення експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування  в усіх областях та м. Києві а також дорожньої інфраструктури  у м. Києві» за рахунок коштів, отриманих від впровадження митного експерименту  заплановано замінити комунікації, укласти нову основу дороги та покриття на 3,35 кілометрах автомобільної дороги М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка км94+180-км95+380 (в межах м.Бережани).

На даний час проведено роботи на ділянці 900м/п в межах вулиці С.Бандери та початку вулиціь Рогатинська і Тернопільська, влаштовано підземні водовідводи, здійснено заміну комунікацій – водяних та газових мереж, здійснено реконструкцію мосту із розширенням дорожнього полотна та влаштуванням пішохідних проходів. Розпочато влаштування тротуарів.

Службою автомобільних доріг в області  02.07.2018 р. оголошено про тендер, а 19.07.2018 р. проведено  аукціон та укладено договір № 18К від 06.08.2018 з ТОВ «Техно-Буд-Центр» щодо проведення капітального ремонту згаданої дороги на загальну суму 36,050млн.гривень, в тому числі на 15,2млн.гривень за рахунок коштів від впровадження митного експерименту (протяжністю 1,2 км).

Виконання вищевказаних будівельних робіт надасть можливість розблокувати автобусне та інше автомобільне сполучення із основними населеними пунктами району, які не мають інших альтернативних шляхів сполучення.

У 2019 році реалізуються проекти «Придбання обладнання комплексу "Пішохідний перехід" у Бережанському районі», який профінансовано із коштів державного бюджету в сумі 197,0тис.грн. Даний проект буде реалізовано почергово, а саме:

-                «Придбання обладнання комплексу «Пішохідний перехід» у с.Підвисоке Бережанського району» - 16тис.грн;

-                «Придбання обладнання комплексу «Пішохідний перехід» у с.Куряни Бережанського району» - 55тис.грн;

-                «Придбання обладнання комплексу «Пішохідний перехід» у с.Шибалин Бережанського району» - 55тис.грн;

-                «Придбання обладнання комплексу «Пішохідний перехід» у с.Літятин Бережанського району» - 16тис.грн;

-                «Придбання обладнання комплексу «Пішохідний перехід» у с.Жовнівка Бережанського району» - 55тис.грн.

Регулярні приміські пасажирські перевезення в районі здійснює 1 юридична особа – ТДВ «Бережаниавтотранс».

Маршрутна мережа району складається з 28 маршрутів, в тому числі: 2 - міських, 18 – приміських, 13 міжміських та внутрішньообласних маршрутів, на яких працює 33 автобуси.

 

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА

ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Районний бюджет по власних доходах загального фонду за 2018 рік виконано на 105,7%, при плані 14265,5тис.грн. одержано 15072,8тис.грн. Порівняно з минулим роком  власні доходи  збільшилися на 225,2тис. грн.

Зокрема по податку з доходів фізичних осіб, який у структурі власних доходів районного бюджету становить 97,7%,   виконання склало 105,6 %, при  плані 14085,7тис.грн., фактично одержано 14872,9тис.грн., в порівнянні з відповідним періодом минулого року податок з доходів фізичних осіб збільшився на 360,6тис.грн.

Одержано податку на прибуток  підприємств в сумі 0,3тис.грн.

По неподаткових надходженнях фактично одержано 199,6тис.грн. при плані 179,8тис.грн., виконання склало 111,0%, в порівнянні з минулим роком неподаткові надходження зменшились на 135,7тис.грн.

Дотацій з державного бюджету одержано 12835,5тис.грн. або 100,0%.   

Дотацій з місцевих бюджетів  одержано 16133,3тис.грн. або 100,0%.

Субвенцій з державного бюджету одержано 68194,8тис.грн. або 100,0%. Субвенції з місцевих бюджетів одержано 197057,9тис.грн.при плані 198646,5тис.грн.  або 99,2%.

В цілому районний бюджет за  2018 рік  виконано в сумі 309294,3тис.грн. при плані 310075,6тис.грн., виконання склало 99,7%.

 

Видатки загального фонду районного бюджету склали 303333,2тис.грн.

На утримання установ спрямовано:

-        освіти  –                           61320,2тис.грн;

-        охорони здоров'я –        47135,1тис.грн.;

-        культури та мистецтва –   7654,2тис.грн.;

-        державного управління –  1866,7тис.грн.;

       -       інша діяльність                   1322,7тис.грн.

-        соціальний захист    –    183091,0тис.грн.

За  2018 рік  профінансовано субвенцій:

 

-       на виплату допомог сім”ям з дітьми                            61982,5тис.грн.;

-        на оплату пільг та житлових субсидій за енергоносії та житлово-комунальні послуги –                                                                112476,5 тис.грн.;

-        на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу –                                                                        2515,8тис.грн.;

-        на відшкодування вартості лікарських засобів            1052,1 тис.грн.;

-        освітньої субвенції                                                       34131,9 тис.грн.;

-        медичної субвенції                                                       32199,9 тис.грн.;

-        на соціально-економічний розвиток                             1863,0 тис.грн.;

-       інші                                                                                 3814,2 тис.грн. 

-        державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування                                                              857,9тис.грн.

-   на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`                                                            881,8тис.грн;

-  на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції                                                                   3625,4тис.грн.;

-  на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров"я за рахунок коштів медичної  субвенції                                                           5765,3тис.грн.;

- на виплату грошової компенсації за жилі приміщення для сімей загиблих на території інших держав                                                                 2321,2 тис.грн.;

- на виплату грошової компенсації за жилі приміщення сім'ям  ветеранів                 війни                                                                                               1765,2тис.грн.

Спеціальний фонд виконано по доходах в сумі 3984,9тис.грн.  та видатках в сумі  11902,0тис.грн.

За 2018 рік  забезпечили виконання плану власних доходів 17 сільських рад.

Не забезпечили виконання плану власних доходів 3 сільських  рад, а саме:

Жовнівська с/р   -                 79,1%       -141,80тис.грн.;

(не поступили кошти по земельному податку від ПАТ "Українська залізниця", орендна плата і єдиний податок з с/г виробників від ПП "Галицькі аграрні інвестиції)

Мечищівська с/р -                 89,7%      - 89,9тис.грн.;

(недоодержано земельний податок і податок на нерухоме майно від Львівтрангаз та орендна плата за землю від "Захід- Агро МХП")

Посухівська  с/р -                  97,0%      -  8,6тис.грн.        

(недоодержано єдини податок /г товаровиробників від "Захід- Агро МХП")

 Зведений бюджет району за 2018року по власних доходах загального фонду виконано на 108,2%, при плані 27246,4тис.грн. фактичне виконання склало 29487,6тис. грн.  порівняно з минулим роком бюджет району зменшився на 1168,2тис. грн.

Зокрема по основних видах податків і платежів:

- по податку з доходів фізичних осіб виконання склало 105,60%, при плані 14085,7тис.грн. фактично одержано 14872,9тис. грн., порівняно з  минулим роком   збільшився на  360,6тис.грн.

- по рентній платі виконання склало 114,8%, при плані  918,9тис.грн. фактично одержано  1054,7тис.грн.,  порівняно з  минулим роком   збільшився  на 197,0тис.грн.;

- по місцевих податках і зборах виконання склало 110,2%, при плані           11121,7тис.грн. фактично одержано 12252,9тис.грн., порівняно з минулим роком зменшились на 1634,1тис.грн.;

- по неподаткових надходженнях виконання склало 112,2% при плані 683,3тис.грн. фактично одержано 766,7тис.грн. порівняно з минулим роком зменшились на 43,4тис.грн.

Дотацій  одержано 28968,8тис.грн. або 100,0%.   

Субвенцій  одержано  265462,1тис.грн. при плані 267050,7тис.грн. або 99,4%.

В цілому бюджет району за 2018 року  виконано в сумі 323918,5тис.грн. при плані 323265,9тис.грн., виконання склало 100,2%.

 

Робота Бережанського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Тернопільської області спрямована на забезпечення своєчасної виплати пенсій і грошової допомоги, виконання планових показників, ліквідацію заборгованості платниками внесків.

На обліку в об'єднаному управлінні станом на 01.01.2019 року перебуває 16196 одержувачів пенсійних виплат.

Станом на 01.01.2019 року середній розмір пенсії становить 1920,85 грн., що в 1,26 рази більше встановленого прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

За 2018 рік в Управлінні призначено 581 нових пенсій та проведено 1412 поточних перерахунків. Потреба в коштах на виплату пенсій пенсіонерам в місяць становить 31 279,0 тис. грн.

Самозабезпечення становить 42,01 %. Планове завдання по наповненню бюджету Пенсійного фонду України власними коштами, адміністрування яких здійснює Пенсійний фонд України, за 2018 рік виконано на 103,6 %. Надійшло 1073,5тис. грн. Понад план зібрано 37,8 тис. грн.

Питання погашення боргів до Пенсійного фонду України перебуває на постійному контролі в Управлінні.

Заборгованість по внесках на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування на 01.01.2019 року становить 554,3 тис. грн.

Станом на 01.01.2019 року значною залишається заборгованість по відшкодуванню витрат з виплати і доставки пільгових пенсій – 6639,7тис.грн. Заборгованість по єдиному соціальному внеску за даними Державної фіскальної служби України ставить 2729,67 тис.грн. у тому числі фізичних осіб- підприємців 1893,2 тис.грн.

 

 

Стратегічна ціль 3:

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

У 2018 році темпи приросту обсягів валової продукції сільськогосподарського виробництва району складають 101,20% порівняно з відповідним періодом 2017 року.

Позитивні тенденції свідчать про якісні зміни  у підходах до організації ведення сільськогосподарського виробництва, який максимально враховує специфіку клімату та особливості ґрунтів кожного населеного пункту району, активніше впроваджується передові наукові розробки на практиці, поступово удосконалюється структура посівних площ.

У 2018 році сільськогосподарськими підприємствами району вироблено: 1) 38,5 тис. тонн зернових та зернобобових культур; 2) 47,7 тис. тонн технічних культур; 3) 7 тис. тонн овоче-баштанних культур.

Вагомих показників у виробництві зернових та зернобобових культур досягли: ПОП «Урманське», ТзОВ «Вербів», ПП «Качан-07» ФГ «Фльонц» Разом з тим найнища урожайність зернових культур в сільгосппідприємствах ПП «АУСА-Бережани» та ТзОВ «Жива Земля Потутори», оскільки ці підприємства займаються виробництвом органічної продукції.

Для продовольчої безпеки району важливе значення має посів озимих зернових культур під урожай 2019 року. Прогнозувалось посіяти озимі зернові культури на площі 3750 га, в тому числі озимої пшениці – 2500 га, озимого жита – 45 га та озимого ячменю – 90 га. Крім того, озимого ріпаку прогнозувалося посіяти на площі 2700 га.

Станом на 01 січня 2019 року сільгосппідприємствами району  посіяно озимі зернові на площі 6685 га або 178,3 % до прогнозу (озиму пшеницю посіяно на площі 5450 га, (218% до прогнозу), озиме жито – 89 (98,8% до прогнозу), також озимий ріпак посяно на площі 2791 га (111,6 % до прогнозу).

Станом на 01 січня 2019 року у сільськогосподарських підприємствах утримується 635  голів ВРХ, що на 37 голів менше відповідного періоду минулого року, в тому числі 276 голів корів, що на 17 голів більше до минулого року.

Поголів’я ВРХ утримують у двох сільськогосподарських підприємствах: ПОП «Урманське»-553 голови, в тому числі корів- 234 голови та ТОВ «Жива Земля Потутори» - 82 голови ВРХ,  в тому числі корів - 42 голови.

Надій молока на 1 корову, станом на 01.01.2019 року, становить 4728 кг молока, що на 244 кг більше відповідного періоду минулого року.  Виробництво молока становить 1,247 тис. тонн.

Станом на 01.01.2019р. у сільськогосподарських підприємствах утримується 2 435  голів свиней, що на 548 голів більше відповідного періоду минулого року, в тому числі: ТзОВ «Вербів» - 2175 гол., ПП «Тернопільчанка» - 30 гол.,ФГ «Фльонц»  -230 гол. Вироблено та реалізовано 194 тонни м’яса.

Вироблено та реалізовано м’яса 193 тонн, що на 1 тону менше відповідного періоду минулого року.

 Перспективою розвитку тваринницької галузі є нарощування поголів’я ВРХ та свиней. Для цих цілей в ТОВ «Вербів»  реконструйовано приміщення для утримання 800 голів свиней. В ТОВ „Жива Земля Потутори” проведено реконструкцію молокоблоку, де  встановлено збірний молокопровід, який обладнаний пульсаторами попарного доїння, що забезпечує стерильність і не допускає забруднення  молока. Загалом там розміщено 42 дійні корови.

На території району створені можливості щодо розвитку дрібнотоварного тваринництва на наявних вільних земельних ділянках та виробничих потужностях колишніх сільськогосподарських підприємств, а саме:

-                ділянки, які межують між собою, в с.Молохів, придатні для влаштування корівника, вівчарника, індичатника площею 5,4га;

-                ділянка в с.Котів, придатна для влаштування корівника, вівчарника, індичатника площею 4,713га;

-                ділянки в с.Рибники, придатні для влаштування корівника, вівчарника, індичатника площею 9,15га та 2,67га, на яких наявні господарські будівлі, склади та приміщення ферм;

-                ділянки в с.Рибники, придатні для влаштування корівника, вівчарника, індичатника площею 12,96га та 9,47га.

Районною державною адміністрацією в напрямку розвитку сільського господарства особлива увага приділялась розвитку кооперативного руху. Протягом року в районі підтримувалась діяльність 5 сільськогосподарських  обслуговуючих кооперативи.

Станом на 01 січня 2019 року у районі зареєстровано 5 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів:

-                 СОК «Кринички» надає послуги у вирощуванні   і обробітку малини (с. Котів);

-                МОК «Годувальниця», молочарський кооператив, що надає послуги по охолодженню молока та його транспортуванню на підприємство із виготовлення твердих сирів (с. Біще);

-                СОК «Бережанський край», надає послуги по обробітку та вирощуванні та збуту малини (с. Куропатники);

-                СОК «Волошковий край», надання послуг у ягідництві (с.Волощина);

-                СОК «Млинок», надання послуг з переробки зернових (с.Рогачин).

Також з метою оптимізації витрат на ведення господарської діяльності СОК, спрощення доступу до агросервісних послуг та каналів збуту 4 сільськогосподарських кооперативів району об’єдналися у кооперативне об’єднання «Файні газди».

Також подано пакет документів в центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації для реєстрації сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Надія АГРО», основним напрямком діяльності якого буде організації заготівлі та переробки сільськогосподарської сировини, що виробляється членами кооперативу на своїх присадибних ділянках (овочів і овочевих продуктів).  

Загальна кількість членів діючих кооперативів більше 200 домогосподарств.

Сільськогосподарські  обслуговуючі кооперативи «Бережанський край», «Кринички» та «Волошковий край» здійснюють вирощування малини, площа посадки в 2018 році становила 16,1 га. Останній також займається наданням послуг членам кооперативу з обробітку землі, виготовленням паливних брикетів, переробкою воску та підготовкою повноцінних кормів для громадського тваринництва. В 2018 році члени вищезгаданих кооперативів реалізували продукції  малини близько понад 110 тонн.

У с.Біще створений молочний обслуговуючий кооператив «Годувальниця». Молокоприймальний пункт Кооперативу обладнаний найсучаснішим обладнанням, яке дає змогу зберігати молоко, визначати його якість та реалізовувати, як висококондиційну та якісну продукцію. Також підібрані земельні ділянки під створення культурних пасовищ – поліпшених пасовищних угідь, які дадуть змогу забезпечити високу продуктивність тварин. Обсяг реалізованого молока становив у 2018 році близько 38 тонн.

СОК  «Волошковий край», який розпочав повноцінну свою діяльність з 2018 року, займається вирощуванням ягідних культур. Кооператив реалізував у 2018 році майже 2 тони малини.

20 квітня 2018 року у с.Рогачин  створено СОК «Млинок», який  виробляє борошномельну та круп’яну продукцію. За кошти членів даного кооперативу у 2018 році закуплено млин. За фінансової підтримку департаменту АПР Тернопільської обласної державної адміністрації придбано екструдер та подрібнювач кормів для тваринництва.

21 травня 2018 року СОК «Млинок» та СОК «Волошковий край» взяли участь у семінарі щодо участі в конкурсі мікрогрантових проектів «Село: кроки до розвитку. Західні регіони» (2018р). Подано відповідні грантові заявки на придбання техніки для розширення матеріально-технічної бази кооперативів на 100тис.грн. Кошти отримано та закуплено заявлений асортимент техніки.

Згідно Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Бережанського району на 2016-2020 роки у 2018 році  для фінансової підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів району виділено 40 тис. грн.

 По Комплексній програмі розвитку агропромислового комплексу області на період 2016-2020 роки з обласного бюджету було виділено у  2018 році 1,9 млн.грн., в тому числі фінансовою допомогою скористалися
4 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи району:
МОК «Годувальниця» - 80 тис. грн.., СОК «Бережанський край» 74,5 тис. грн..; СОК «Волошковий край» та СОК «Млинок»  по 55 тис. грн.

Перспективою сільськогосподарських  обслуговуючих кооперативів є встановлення лінії переробки та лінії заморозки ягід, вишні, брокколі, горошку та інших культур на території району. Оскільки це обов’язково позитивно вплине на виробників. У першу чергу тому, що зніме перевантаження з ринку свіжої ягоди. Для виробників ягоди з’явиться альтернатива в збуті - особливо стосується такої делікатної ягоди, як малина, яка може зберігати товарний стан не більше доби.

В районі затверджена та працює Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу району на період 2016-2020 роки. За цією Програмою кошти районного бюджету в сумі 29тис. грн. було направлено на покращення племінної роботи в галузі тваринництва.

Для стимулювання ініціатив щодо розвитку тваринництва, становлення та розвитку фермерських господарств, даний сектор виробництва вимагає регуляторного впливу держави в напрямках:

- залучення інвестицій в розвиток тваринницької галузі;

- державна підтримка у вигляді часткової компенсації вартості с/г техніки та обладнання, часткової компенсації кредитних коштів банківських установ на придбання сільськогосподарського обладнання, проведення фінансової підтримки суб’єктів господарювання при вирощуванні молодняку ВРХ, здійснення дотацій за утримання молочного стада ВРХ;

- організації належної ветеринарної підтримки та супроводу процесу вирощування ВРХ у фермерському та приватному секторі виробництва.

Проведено роботу щодо паспортизації молодняка ВРХ, залученні громадян, які утримують ВРХ у власних господарствах в отриманні ними державної дотації на його утримання.

 

РОЗВИТОК НОВОСТВОРЕНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

У 2018 році надано сприяння Саранчуківській об’єднаній територіальній громаді у залученні потенційних інвесторів в напрямку розвитку альтернативної енергетики, тваринництва, використання пустуючи ферм та земельних ділянок на території сіль громади. Сформовано перелік вільних земельних ділянок, зроблено їх опис. Також сформовано перелік будівель, комунікацій, які можуть бути використані для реалізації інвестиційних проектів. Проводиться робота із потенційними інвесторами в напрямку їх залучення та здійснення капіталовкладень в економіку громади.

Підготовлено презентацію «Розвиток кооперативів та інвестиційних перспектив у Саранчуківській сільській ОТГ Бережанського району Тернопільської області» яку представлено на міжобласних семінарах із обміну досвідом, що проходили на території Саранчуківської ОТГ.

 

ІІ. ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ

Внаслідок макроекономічних впливів на соціально-економічні процеси в районі виникло  ряд проблемних питань розвитку окремих секторів економіки, від вирішення яких великою мірою залежить виконання Програми у 2019 році.

До основних чинників, які стримують соціально-економічний розвиток району слід віднести:

- суттєве скорочення замовлень на продукцію промисловості будівельних матеріалів через скорочення обсягів виконаних будівельних робіт в регіоні, висока вартість енергетичних ресурсів, наявні проблеми із відвантаженням будівельних матеріалів залізничним транспортом;

- у будівництві: зменшення інвестицій у житлове будівництво; скорочення обсягів інвестування та призупинення інвестування виробничих об’єктів, зменшення обсягів завершеного будівництва прийнятого в експлуатацію, відсутність зареєстрованих суб’єктів будівельної галузі у сільській місцевості, що негативно впливає на формування звітності;

- низька інноваційна активність підприємств щодо оновлення основних фондів та впровадження енерго - та ресурсозберігаючих технологій, що суттєво знижує конкурентоспроможність продукції;

- уповільнення інвестиційних процесів;

- високий ступінь зносу основних фондів;

- нераціональне використання потенційно-привабливих земельних ділянок для потреб промисловості шляхом надання їх в користування сільськогосподарським орендарям та їх невикористання за цільовим призначенням;

- встановлення квот на приєднані електричні потужності ВАТ «Тернопільобленерго» для потенційних виробників електроенергії із відновлювальних джерел;

- зосередження значних  обсягів виробництва сільськогосподарської продукції в особистих селянських  господарствах;

- низька платоспроможність сільськогосподарських підприємств;

- відсутність потужностей для зберігання продукції ягідництва;

- на ринку праці:  скорочення працівників у реальному секторі економіки, перехід на режим роботи в умовах неповної зайнятості.

 

ІІІ. ГОЛОВНІ ПРІОРИТЕТИ, ЗАВДАННЯ

ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ  БЕРЕЖАНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2019 РІК

Ключовим пріоритетом програми соціально-економічного та культурного розвитку Бережанського району на 2019 рік  є покращення якості життя населення району, рівня матеріального та соціального забезпечення, реалізації підприємницьких ініціатив.

Серед головних пріоритетів:

- розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення;

- підвищення конкурентоспроможності району;

- комплексний розвиток сільських територій.

План дій місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації Програми систематизовано у таблиці 2  «Пріоритетні напрямки соціально-економічного та культурного розвитку Бережанського району на 2019 рік» та у таблиці 3 «Основні заходи щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Бережанського району на 2019 рік».

 

 

 

ПРОГНОЗНІ АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ НА 2019 РІК

Згідно проекту Програми плановий обсяг реалізації виготовленої продукції в основних сферах матеріального виробництва очікується в сумі             325,4146 млн.грн., що складає 104,28% до Програми 2018 року, в т.ч.: у галузі промислового виробництв – 61,384 6млн.грн. проти 59,1176млн.грн. у базовому періоді, або 103,83%, в галузі сільського виробництва – 264,03 млн.грн. проти 252,93 млн.грн. у базовому періоді, або 104,38%.

 

Стратегічна ціль 1: РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

 

ДОСТУПНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Головні проблеми районного некомерційного підприємства «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради, які вирішуватимуться впродовж 2019 року, будуть спрямовані в першу чергу на покращення матеріального стану установи, оптимізацію надання соціальних послуг та реалізовуватимуться шляхом впровадження певних заходів, а саме:

контроль за якістю лікувально – діагностичного процесу у відповідності до локальних клінічних протоколів, удосконалення їх  у відповідності до міжнародних стандартів;

оптимізація ліжкового фонду Центральної районної комунальної лікарні шляхом його перепрофілізації у відповідності до сучасних вимог;

впровадження системи персоніфікованого реєстру громадян в Бережанській центральній районній комунальній лікарні та підключення її до системи Health;

реалізація районної комплексної програми «Здоров’я населення Бережанщини 2017-2021», в тому числі придбання лікувально-діагностичної апаратури та медичного обладнання (рентгенологічний комплекс, ультразвукові діагностичні апарати, штучної вентиляції легень вищого класу, реанімаційно-хірургічні монітори, фіброскоп, операційні столи);

проведення капітального ремонту харчоблоку із заміною віконних та дверних блоків та реконструкція пральні Бережанської центральної комунальної лікарні;

енергоефективний проект: реконструкція адмінбудинку в якому розміщені приміщення ФАПу по вул.Дубник, 18 в с.Лапшин Бережанського району Тернопільської області;

енергоефективний проект розвитку: капітальний ремонт із заміною вікон, утепленням фасадів та внутрішнім ремонтом сільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Слов'ятин Бережанського району Тернопільської області;

будівництво Стриганецької АЗП-СМ з житлом для медпрацівників;

будівництво Курянівської АЗП-СМ;

здійснення ремонтних робіт в лікувальних закладах сільської місцевості згідно окремо визначеного графіку, в рамках підготовки галузі до осінньо-зимового періоду та покращення надання медичних послуг населенню.

 

ДОСТУПНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПОСЛУГ У СФЕРІ ОСВІТИ

В галузі освіти головними пріоритетними завданнями на 2019 рік будуть:

- забезпечення ефективного та раціонального використання коштів для оснащення сучасною матеріально-технічною базою загальноосвітніх навчальних закладів;

- забезпечення заміни ламп у навчальних закладах району на енергоефективні;

- розширення мережі гуртків закладів позашкільної освіти;

- реалізація енергоефективних проектів, які дозволяють впровадити комплексні рішення із термомодернізації будівель бюджетних установ, проведення санації їх у Рекшинському НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ», Курянівській ЗОШ I-IIІ ступенів, Рогачинському НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ», Шибалинській ЗОШ І-ІІ ступенів, Потуторському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад», Урманському НВК «ЗНЗ I-II ступенів – ДНЗ».

Реалізація вказаних заходів надасть можливість додаткової економії енергетичних та фінансових ресурсів, які витрачатимуться на утримання приміщень галузі, а зекономлені кошти витрачатимуться на покращення основної спеціалізації галузі – надання якісних освітніх послуг в системі дошкільної та середньої освіти, виховання та організації змістовного дозвілля дітей дошкільного та шкільного віку.

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ РИНКУ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

За  очікуваними  даними,  які   грунтуються    на   аналізі   статистичних  даних    минулих  років    та  сучасної   демографічної   ситуації  у  державі  та  районі,  у 2019  році    середньорічна  чисельність    наявного  населення   очікуватиметься на рівні 20,9 тис. осіб, що стабілізує динаміку зміни його упродовж минулих періодів. Дані тенденції грунтуються на реалізації заходів щодо суттєвого покращення соціальної складової в сільській місцевості за рахунок реалізації понад 40 соціально важливих проектів. Дані кроки покращили комфортність проживання у сільській місцевості. Сприяли зростанню самозайнятості та розвитку приватної ініціативи.

За  рахунок  впровадження   заходів   щодо  легалізації  трудових  відносин, підвищення  продуктивності  праці   в 2019  році  очікується  зростання середньомісячної   заробітної   плати  на 4% та   становитиме        6705 грн.  на  одного  штатного  працівника.

 

ДОСТУПНІСТЬ ПОСЛУГ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ

Головною проблемою галузі культури залишається її фінансування галузі, зокрема, у питаннях  покращення матеріально-технічної бази, а саме:

-   проведення капітальних ремонтів у всіх закладах культури та встановлення сучасних систем опалення, забезпечення у необхідному обсязі енергоносіями та паливними матеріалами;

-    придбання костюмів і театрального інвентаря;

-    забезпечення установ комп’ютерною технікою.

Пріоритетними завданнями у сфері культури на 2019 рік передбачається:

- забезпечення культурних потреб населення, збереження і примноження культурно-мистецьких традицій, зокрема, організація та проведення заходів з нагоди державних свят, подій в історії тощо;

- нарощування потужностей туристично–рекреаційної інфраструктури в районі за рахунок залучення системної грантової підтримки:

- видавництво туристичних рекламно-інформаційних матеріалів про район;

- популяризація туристичного та рекреаційного потенціалу району на форумах, виставках, семінарах.

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ, ПІДТРИМКА МОЛОДІ

ТА ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ

Реалізація державної гуманітарної політики на території району у плановому періоді відбуватиметься із врахуванням пріоритетів формування здорового способу життя підростаючого покоління, формування культури фізичного виховання та здорового способу життя. Планується забезпечити фінансування видатків на фізичну культуру в обсягах, достатніх для проведення всіх запланованих заходів, реалізації програмних напрямків галузевих програм, проведення виїзних заходів тощо.

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

З метою розвитку соціально-культурної сфери району у 2019 році головною прерогативою стане відновлення будівель та споруд, в яких розміщені бюджетні установи, забезпечення доступу до сільських установ та сільської інфраструктури, її відновлення, приведення видатків на їх утримання до економічно обґрунтованих, їх мінімізація, шляхом запровадження енергоощадних технологій. Загальна вартість проектів, на які розроблена проектно-технічна документація чи є наявні проектні розрахунки становить 80202,34 тис.грн, із яких можливо залучити із державного бюджету        68507,99 тис.грн, місцевого бюджету 4488,13 тис.грн та з інших джерел – 6234,27 тис.грн.

Реалізація вищеназваних заходів проводитиметься шляхом запровадження наступних проектів, а саме:

-   реконструкція Рекшинського НВК “ЗНЗ І-ІІІ ступенів - ДНЗ” Бережанської районної ради Тернопільської області по вул. Центральна, 50а, в с. Рекшин Бережанського району Тернопільської області;

-   будівництво водопроводу в с. Волощина Бережанського району Тернопільської області;

-   енергоефективний проект розвитку: капітальний ремонт із заміною вікон, утепленням фасадів та внутрішнім ремонтом сільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Слов'ятин Бережанського району Тернопільської області;

-   поточний ремонт вул.Зелена в с.Демня і вул.Шевченка в с. Підвисоке Бережанського району Тернопільської області;

-   будівництво водогону в с. Урмань Бережанського району Тернопільської області;

-   впровадження енергозберігаючих заходів в Нараївській ЗОШ I-III ступенів. Капітальний ремонт даху Нараївської ЗОШ I-III ступенів в с.Нараїв, Бережанського району Тернопільської області;

-   реконструкція  Мечищівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» Бережанської районної ради  Тернопільської області по вул. Центральна, 76 в с.Мечищів  Бережанського району Тернопільської області;

-   придбання обладнання для Мечищівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» Бережанської районної ради  Тернопільської області по вул. Центральна, 76 в с.Мечищів  Бережанського району Тернопільської області;

-   реконструкція Гутиського фельдшерського пункту по вул.Шевченка, 42 в с.Гутисько Бережанського району Тернопільської області;

-   придбання обладнання для Гутиського фельдшерського пункту по вул.Шевченка, 42 в с.Гутисько Бережанського району Тернопільської області;

-   влаштування централізованого водопостачання для ряду садиб центральної частини с.Гутисько Бережанського району Тернопільської області;

-   поточний ремонт народного дому по вул. Шевченка, 15 в с.Гутисько Бережанського району Тернопільської області;

-   придбання обладнання для народного дому по вул. Шевченка, 15 в с.Гутисько Бережанського району Тернопільської області;

-   капітальний ремонт  Курянівської ЗОШ I-IIІ ступенів Бережанської районної ради Тернопільської області по вул. Шевченка, 57 в с. Куряни Бережанського району Тернопільської області;

-   реконструкція Рогачинського НВК "ЗНЗ І-ІІІ ступенів - ДНЗ" Бережанської районної ради Тернопільської області по вул. Шкільна 4, в           с. Рогачин Бережанського району Тернопільської області;

-   енергоефективний проект розвитку: реконструкція будівлі з утепленням горищного перекриття з добудовою приміщень для початкових класів Шибалинської ЗОШ І-ІІ ступенів Бережанської районної ради по                     вул. Шкільна, 1 в с.Шибалин Бережанського району Тернопільської області;

-   реконструкція районного будинку культури по вул. Міцкевича, 4 у м.Бережани Тернопільської області;

-   будівництво амбулаторії в с. Стриганці;

-   будівництво амбулаторії в с. Куряни;

-   реконструкція будівлі сільського клубу з енергозберігаючими заходами по вул.Бічна, 1 в с.Баранівка Бережанського району Тернопільської області;

-   капітальний ремонт їдальні Потуторського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад" Бережанської районної ради Тернопільської області по вул.Некрасова, 42 в с.Потутори Бережанського району, Тернопільської області;

-   реконструкція покрівлі з утепленням горищного перекриття дошкільного підрозділу Потуторського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад" Бережанської районної ради Тернопільської області по вул.Некрасова, 42 в с.Потутори Бережанського району, Тернопільської області;

-   капітальний ремонт будівлі Урманського НВК «ЗНЗ I-II ступенів – ДНЗ» в с.Урмань вул.Сонячна, 5 Бережанського району Тернопільської області;

-   енергоефективний проект: реконструкція адмінбудинку в якому розміщені приміщення ФАПу по вул.Дубник, 18 в с.Лапшин Бережанського району Тернопільської області;

-   енергоефективний проект розвитку: реконструкція системи опалення та теплотраси Жуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів   ім. Б.Лепкого Бережанської районної ради по вул. Б.Лепкого, 40 в селі Жуків Бережанського району Тернопільської області;

-   енергоефективний проект розвитку: капітальний ремонт будівлі (заміна покриття даху, утеплення фасадів із заміною вікон та будівництвом теплогенераторної) Лапшинської ЗОШ І-ІІ ступенів Бережанської    районної   ради   по вул. Сонячна, 8 в селі Лапшин Бережанського району;

-   реконструкція покрівлі (влаштування шатрового даху) з утепленням горищного перекриття адмінбудинку Бережанської районної ради по вул.Шевченка, 15 в м.Бережани, Тернопільської області;

-   модернізація існуючих та влаштування нових систем зовнішнього освітлення на території сільських населених пунктів Бережанського району Тернопільської області;

-   модернізація освітлення навчальних приміщень загальноосвітніх навчальних закладів (шкіл) Бережанського району Тернопільської області;

-   влаштування комплексів заморозки та зберігання продукції ягідництва сільськогосподарських кооперативів на території сільських населених пунктів Бережанського району Тернопільської області;

забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, освіти та культури шляхом проведення санації приміщень, заміни дахового перекриття та утеплення горищ,  придбання обладнання та інвентаря.

 

РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ТА ЯКІСТЬ ДОВКІЛЛЯ

Покращення якості довкілля та раціоналізації природокористування відбуватиметься за рахунок залучення приватних та небюджетних ініціатив у сферу зменшення кількості викидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище шляхом:

популяризації енергоефективних та енергоощадних технологій серед населення та подальшу діяльність щодо їх запровадження у бюджетній сфері;

реалізації проектів із очищення побутових чи промислових стоків за рахунок грантового фінансування;

вирішення питання збирання та утилізації твердих побутових відходів в сільській місцевості.

Раціональність природокористування передбачатиме включення в туристичний   потенціал  району  привабливих  об’єктів  водного  фонду   та   49 об’єктів природно - заповідного фонд району загальною площею 3384,311га,  з  яких  чотири  об’єкти  загально  державного  значення,  площею  122,2га  та 45 об’єктів місцевого значення площею 3262,11га та створення на їх основі центрів відпочинку, проведення дозвілля, розвиток інфраструктури і сфери обслуговування у суміжних напрямках діяльності. Включення об’єктів водного фонду та природно-заповідних об’єктів в інвестиційний каталог привабливих особливостей території надасть змогу популяризувати рекреаційний потенціал району на загальнодержавному та міжнародному рівнях.

 

ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

Внаслідок високого рівня зношення технологічного обладнання більшості підприємств складається тенденція до виникнення надзвичайних ситуацій.  Також  внаслідок  розташування на території Бережанського району 6 потенційно небезпечних об’єктів, які несуть загрозу життю і здоров’ю людей та довкіллю району особлива увага приділятиметься моніторингу та вжиттю превентивних заходів щодо надзвичайних ситуацій. Буде розроблено нову районну програму із координації зусиль по попередженню надзвичайних ситуацій у 2019 та у подальші роки, а також:

-   планується виділення коштів за рахунок резервного фонду районного бюджету, для поповнення матеріального резерву району пально-мастильними матеріалами;

-   з метою  забезпечення безперебійного руху транспорту та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на дорогах району  передаватиметься з матеріального резерву районної державної адміністрації філії «Бережанський райавтодор» пально-мастильні  матеріали у необхідній кількості;

-   з метою часткового покриття витрат по відновленню  будівель пошкоджених пожежами у садибах громадян планується виділення постраждалим фінансової допомоги;

-   для зменшення видатків районного бюджету для покриття наслідків надзвичайних ситуацій та стихійних лих планується вжиття заходів щодо популяризації питання страхування майна на ці випадки із залученням місцевих суб’єктів страхової діяльності, організації координації цієї діяльності між виконавчими комітетами сільських рад.


 

Стратегічна ціль 2:

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

 

РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

В Програмі значна увага приділяється розвитку малого підприємництва. Кількість   діючих   малих   підприємств  в  2019  році  очікується  на  рівні   – 30 одиниць. Обережний прогноз щодо зростання кількості суб’єктів підприємницької діяльності зумовлений негативними тенденціями на загальнодержавному рівні щодо цінової ситуації, відсутності державної підтримки новостворених суб’єктів господарювання. Водночас очікується реалізація ряду ініціатив на районному рівні щодо розвитку малого та середнього підприємництва, а саме:

налагодження діяльності районного центру сприяння підприємництву (далі – Центр);

ведення та наповнення інформаційної сторінки центру з метою сприяння підприємництву та його інформування актуальною інформацією;

заключення меморандумів про співпрацю між Центром та суб’єктами державного регулювання, банками тощо;

вирішення питання покриття частини або повністю відсотків за користування банківським кредитом на розвиток підприємництва на території району у визначених напрямках;

організація та проведення різноманітних тренінгів та семінарів для суб’єктів підприємницької діяльності, налагодження системи зворотного зв’язку із органами державної влади тощо.

 

ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ, ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ

При реалізації політики сталого розвитку надалі надаватиметься підтримка щодо:

забезпечення надання соціальних та освітніх послуг;

медичної допомоги;

допомоги у відновленні документів, реєстрації місця проживання або перебування, сприяння працевлаштуванню бездомним особам, особам звільненим з місць позбавлення волі, яка реалізовуватиметься в контексті загальнодержавних соціальних функцій органів влади.

Захист економічної конкуренції та розвиток добросовісної конкуренції, здійснюватиметься в рамках надання адміністративних послуг суб’єктам підприємницької діяльності щодо реєстрації юридичних відносин з державою, надання сприяння у розвитку власного бізнесу, оформлення дозвільних документів тощо.

З метою організації методичного супроводу та налагодження діяльності новостворених суб’єктів підприємницької діяльності у відділі економічного розвитку районної державної адміністрації передбачається налагодження діяльності центру підтримки підприємництва, створення якого передбачено розпорядженням   голови   районної   державної   адміністрації  від   04  січня  2017 року №4-од «Про проект районної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2018 роки», затвердженої рішенням сесії Бережанської районної ради від 23 лютого 2017 року №194 «Про районну програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2018 роки».

Виконання заходів  в районі щодо плану  реалізації Стратегії  розвитку малого та середнього підприємництва Тернопільської області на                   2016-2020 роки забезпечуватиметься шляхом реалізації заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Бережанському районі на  2019-2020 роки, забезпечення належного функціонування Центру підтримки підприємництва при відділі економічного розвитку районної державної адміністрації, підтримка та наповнення сторінки Центру підтримки підприємництва при відділі економічного розвитку районної державної адміністрації у мережі Фейсбук та підтримання активного діалогу із суб’єктами підприємницької діяльності через електронну пошту та інші засоби обміну інформацією.

Ефективність механізму державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій передбачатиме постійний моніторинг їх кількості, задоволення звернень, скарг та спірних ситуацій, у вирішенні яких братимуть  участь органи влади району щодо діяльності  суб’єктів природних монополій.

 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Враховуючи досвід реалізації енергоефективних проектів у                    2016-2018 роках, аналогічна тенденція збережеться на 2019 рік. В умовах зменшення видатків на утримання установ та обмеження бюджетного фінансування, найбільш раціональним вважатиметься:

- подальше запровадження енерогоощадних технологій, особливо із використанням альтернативних джерел енергії, які дають економію у фінансовому еквіваленті у 4-5 разів в порівнянні із використанням традиційного палива – газу;

- підвищення енергоефективності у бюджетних галузях, заміна та модернізація котелень і котельного обладнання, систем опалення  в закладах освіти, культури та охорони здоров’я з   використанням  місцевих  альтернативних   видів палива (перелік проектів, які планується реалізувати наведено у розділі «Житлово-комунальне господарство та енергозбереження»).

 

ТУРИЗМ ТА РЕКРЕАЦІЯ

Основними завданнями у сфері культури в частині розвитку туристичного потенціалу та природовідновлення у 2019 році будуть:

- розробка та виготовлення іміджевої продукції для популяризації туристичного потенціалу району на профільних виставках, ярмарках та інших заходах, організація та проведення туристичних форумів, виставок, презентацій, конференцій, фестивалів, акцій тощо;

- організація та проведення культурно-мистецьких заходів, в тому числі міжрегіональних, по відзначенню історичних та державних дат, фестивалів та конкурсів, які приваблюватимуть туристів із інших регіонів держави;

- реалізація завдань Програми збереження культурної спадщини в Бережанському районі на 2016-2020 роки; Програми розвитку туризму в Бережанському районі на 2016-2020 роки.

Одним із елементів туристичної галузі буде напрямок екологічного туризму, для чого в районі будуть створені можливості відвідування знакових місць, які мають історичне значення в напрямку становлення державності, пам’яток природи та архітектури, новоствореної вітро- геліо- електростанції в с.Павлів Курянівської сільської ради, першої черги оздоровчого табору на х.Базниківка в урочищі Соколиця, а також «зелених» садиб та місць відпочинку.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ всього у 2019 році очікується на рівні 61,3846 млн.грн., що становить 103,83% до програми 2018 року.

Обсяг реалізованої промислової продукції в розрізі підприємств очікується:

ТОВ «Крона» - 11308,363 тис.грн;

ТОВ «Підвисоцький завод будівельних матеріалів» - 37340,73 тис.грн.;

ТОВ «Потуторський деревообробний завод» - 1774,91 тис.грн.;

ТзОВ «Компанія «Еко-інвест» - 1941,82 тис.грн.

 

БУДІВНИЦТВО

Обсяг капітальних інвестицій у 2019 році по очікуваних даних становитиме   95,22 млн.грн., що складе 130,1%  до базового показника        2018 року.

 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА СПІВПРАЦЯ, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

З метою виходу на зовнішні ринки місцевих товаровиробників планується продовжити вживати заходи щодо представлення їх продукції на інвестиційних бізнес-форумах та інших заходах із залученням зовнішніх інвесторів та торгових представників. Враховуючи специфіку продукції підприємств, розташованих у сільській місцевості, вирішення вказаного питання потребуватиме значних людських ресурсів в галузі маркетингу, залучення фахівців для проведення внутрішнього аудиту, сертифікації виробництва та процесів на ньому.

 

НАЛАГОДЖЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА З МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ  ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ

Протягом 2019 року планується:

подальше залучення додаткового фінансування від грантових організацій на потреби розвитку громадянських ініціатив щодо розвитку соціально-культурної та інфраструктурної складової розвитку місцевих громад, покращення енергоефективності та енергозбереження;

залучення наукового потенціалу району до здійснення міжнародного обміну студентами.

 

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ

На 2019 рік пріоритетними напрямками стануть:

 реалізація проектів із ремонтів комунальних доріг у сільських населених пунктах, в тому числі реконструкція комунальних доріг шляхом залучення грантових коштів на покращення їх експлуатаційного стану;

забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання дорожньої мережі доріг, що знаходяться в державній власності.

Розроблено проекти, які реалізовуватимуться, а саме:

«Капітальний ремонт комунальної дороги Демня-Підвисоке протяжністю 3,0 км на території Підвисоцької сільської ради»;

«Капітальний ремонт пішої доріжки по вулиці Центральна в с.Літятин (зі сторони непарної нумерації будинків) Бережанського району Тернопільської області».

Також планується змінити маршрутну мережу руху приміських автобусів в напрямку с.Слов’ятин через с.Тростянець, що надасть змогу скоротити довжину приміського маршруту на 10 км та покращити якість обслуговування сільського населення. На даний час споруджено лісову дорогу Тростянець-Слов’ятин, яку планується сертифікувати та включити в маршрутну мережу державних доріг місцевого значення району. Зміна маршруту приміського автобусного сполучення проводитиметься із врахуванням нової маршрутної мережі.

 

 

Стратегічна ціль 3: РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

В галузі сільськогосподарського виробництва у 2019 році прогнозується виробити валової продукції на суму 264,03 млн.грн., або 102,0% до базового періоду.

В 2019 році планується забезпечити розвиток агропромислового комплексу району на основі:

-   застосування нових економічних підходів та фінансової підтримки за рахунок бюджетних та кредитних запозичень а також коштів за рахунок грантової підтримки дрібного товаровиробника;

-   розвиток кооперативного руху сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

 

РОЗВИТОК НОВОСТВОРЕНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

При утворенні територіальних громад, в порядку, встановленому законом, надаватиметься сприяння в реалізації питань соціально-економічного та культурного розвитку новостворених громад в частині надання методичної допомоги при розробленні програм соціально-економічного та культурного розвитку, підготовки грантових пропозицій, необхідних документів для залучення бюджетного фінансування тощо.

Основними напрямками та шляхами із реалізації соціально-економічного розвитку буде:

місцевий економічний розвиток;

розвиток та утримання інфраструктури громад;

планування розвитку території громад;

питання забудови території громад;

житлово-комунальні послуги;

утримання об’єктів комунальної власності;

первинна охорона здоров’я та швидка медична допомога;

середня, дошкільна та позашкільна освіта;

розвиток культури та фізичної культури й спорту;

залучення коштів землекористувачів району до програм розвитку соціальної сфери населених пунктів.

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МОНІТОРИНГ ЗА ХОДОМ

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРОГРАМИ

Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом поетапного та якісного виконання пріоритетних завдань та заходів виконавцями.

Заходи передбачають удосконалення та формування механізмів, що сприятимуть поліпшенню інвестиційного клімату в районі, результатів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання району, розв’язанню проблемних питань соціально-економічного та культурного розвитку району, у тому числі підвищення рівня зайнятості та оплати праці, детінізації економічних процесів. Система заходів визначає терміни та конкретних виконавців і буде впроваджена до виконання шляхом прийняття відповідних розпорядчих документів. Основними виконавцями заходів Програми є структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад, суб’єкти господарювання, які діють на території району.

Районна державна адміністрація  визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків Програми та вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку.

Механізм реалізації заходів та контроль за виконанням Програми передбачає:

постійний моніторинг виконання основних показників та заходів Програми;

щоквартальний розгляд питання про хід виконання Програми на засіданнях колегії районної державної адміністрації;

підготовку розпорядчих документів районної державної адміністрації з питань виконання Програми;

відповідальність виконавців, що беруть участь у реалізації заходів Програми.

Координацію діяльності виконавців Програми здійснює відділ економічного розвитку районної державної адміністрації.

Районна державна адміністрація за підсумками 2018 року звітує про хід виконання та ефективність реалізації заходів Програми на сесії районної ради.

 

V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься в межах бюджетних призначень державного та місцевих бюджетів, у тому числі з бюджету розвитку місцевого бюджету, коштів підприємств і організацій та інших джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству.

Обсяг бюджетних асигнувань, спрямованих на підтримку Програми, визначається районною радою при затвердженні місцевого бюджету.

На 2019 рік пропонується акумулювати кошти на виконання прийнятих найважливіших цільових програм, спрямованих на стимулювання економічного розвитку, соціальний захист населення, створення належних умов життєзабезпечення.

 

VI. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Контроль за виконанням Програми та основними її показниками здійснюватиметься шляхом регулярного розгляду стану реалізації основних заходів, моніторингу показників Програми на засіданнях колегій районної державної адміністрації, на сесіях районної ради. За результатами аналізу етапів виконання Програми прийматимуться відповідні рішення керівництва району у вигляді розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації.

Функцію контролю здійснюватиме відділ економічного розвитку районної державної адміністрації.

 

Начальник відділу економічного розвитку

районної державної  адміністрації                                                                                      Володимир УРДЕЙЧУК

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1

Основні показники програми соціально-економічного та

культурного розвитку Бережанського району на 2019 рік

 

Показники

Одиниця виміру

2017

рік звіт

2018 рік

2019 рік

Прог-рама

Очік/

факт викона-ння

% вико-нання

Прог-рама

% до очік/

факт 2018 року

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Економічна ефективність

1.1. Промисловість

Індекс промислового виробництва

%

91,6

105

107

 -

104

-

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ

млн.грн.

57,8661

59,1176

59,0237

99,8

61,3846

104,0

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу населення

грн.

2770,0

2733,0

2825,3

103,4

2938,3

104,0

Виробництво найважливіших видів промислової продукції у натуральному вимірі:

 

 

 

 

 

 

 

Продовольча група:

 

 

 

 

 

 

 

- м'ясо і субпродукти

тонн

 -

 -

 -

 -

 -

 -

- вироби ковбасні

тонн

 -

 -

 -

 -

 -

 -

- соки фруктові та овочеві

тонн

 -

 -

 -

 -

 -

 -

- олія соєва нерафінована та її фракції

тонн

 -

 -

 -

 -

 -

 -


 

Продовження таблиці 1

1

2

3

4

5

6

7

8

- молоко рідке оброблене

тонн

 -

 -

 -

 -

 -

 -

- масло вершкове

тонн

 -

 -

 -

 -

 -

 -

- сири свіжі неферментовані та сичужні

тонн

 -

 -

 -

 -

 -

 -

- борошно

тонн

 -

 -

 -

 -

 -

 -

- крупи

тонн

 -

 -

 -

 -

 -

 -

- хліб та вироби хлібобулочні

тонн

 -

 -

 -

 -

 -

 -

- корми готові для тварин

тонн

 -

 -

 -

 -

 -

 -

- води натуральні мінеральні газовані

тис. дал

 -

 -

 -

 -

 -

 -

- цукор пісок із цукрових буряків

тонн

 -

 -

 -

 -

 -

 -

- овочі, фрукти консервовані

тонн

602

262,5

200

76,2

208

104,0

- горошок зелений

тонн

189

367,5

370

100,7

385

105,0

- квасоля консервована

тонн

53

57,7

57

98,8

59,2

104,9

- молоко згущене

тонн

0

1,05

0,5

48,0

0,52

105,0

Непродовольча група:

 

 

 

 

 

 

 

- спирт

тис. дал.

 -

 -

 -

 -

 -

 -

- люстри , лампи і освітлювальне обладнання

тис. штук

 -

 -

 -

 -

 -

 -

- меблі

штук

 -

 -

 -

 -

 -

 -

- паркет штучний

тис.кв.м.

4,4

5,6

8,5

152,0

8,84

104

- двері та їх коробки

шт

23

18

5

28

7

140,0

- меблі для спалень дерев’яні

шт

141

148

20

13,5

25

125,0

 


 

Продовження таблиці 1

1

2

3

4

5

6

7

8

1.2. Сільське господарство

Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств (в порівняльних цінах 2010 року) – всього

млн.грн.

247,1

252,93

258,87

102,3

264,03

102,0

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

- с/г підприємства

млн.грн.

85,6

88,2

100,4

113,83

102,4

102,0

- населення

млн.грн.

161,5

164,73

158,47

96,2

161,63

102,0

Валова продукція сільського господарства на одну особу

грн.

5973

5152

5929

113,1

5945

103,0

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в натуральному виразі всіма категоріями господарств:

 

 

 

 

 

 

 

- зернові культури

тис.тонн

49,29

51,3

46,3

90,3

48,63

105,0

- цукрові буряки

тис.тонн

5,08

5,5

7,91

143,8

8,03

101,5

- картопля

тис.тонн

39,7

39,9

40,5

101,5

40,6

100,2

- овочі (відкритого ґрунту)

тис.тонн

9,00

9,22

9,39

101,8

9,68

103,1

- молоко

тис.тонн

17,057

17,2

11,46

66,65

11,75

102,5

- м'ясо

тис.тонн

2,0

2,05

2,0

97,6

2,06

103,0

- яйця

млн. шт.

11,4

11,5

11,5

100,0

11,5

100,0

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в натуральному виразі с/г підприємствами:

 

 

 

 

 

 

 

- зернові культури

тис.тонн

38,9

40,8

37,5

92,0

39,7

106,0

- цукрові буряки

тис.тонн

4,83

5,2

7,6

146,15

7,75

102,0


 

Продовження таблиці 1

1

2

3

4

5

6

7

8

- картопля

тис.тонн

-

-

-

-

-

-

- овочі (відкритого ґрунту)

тис.тонн

0,30

0,35

0,44

125,7

0,46

104,5

- молоко

тис.тонн

1,157

1,2

1,264

105,3

1,5

118,7

- м'ясо

тис.тонн

0,20

0,20

0,25

125,0

0,3

120,0

- яйця

млн.шт.

-

-

-

-

-

-

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в натуральному виразі населенням:

 

 

 

 

 

 

 

- зернові культури

тис.тонн

10,39

10,5

8,8

84,0

8,93

101,05

- цукрові буряки

тис.тонн

0,25

0,3

0,31

100,0

0,31

100,0

- картопля

тис.тонн

39,7

39,9

40,5

101,5

40,6

100,2

- овочі (відкритого ґрунту)

тис.тонн

8,7

8,87

8,95

101,0

9,22

102,0

- молоко

тис.тонн

15,9

16

10,2

64,0

10,25

100,5

- м'ясо

тис.тонн

1,8

1,85

1,75

95,0

1,76

101,0

- яйця

млн.шт.

11,4

11,5

11,5

100,0

11,5

100,0

1.3. Будівництво

Індекс будівельної продукції

%

 0

52,3

-

514,0 

982,8 

Обсяг виконаних будівельних робіт на одну особу

грн

0

476,0

250,0

52,5

1306

522,4

Виробництво будівельних матеріалів

 

 

 

 

 

 

 

- цегла керамічна будівельна

млн. шт. ум. цегли

 -

 -

 -

 -

 -

 -


 

Продовження таблиці 1

1

2

3

4

5

6

7

8

- елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного –

тис.м3

 -

 -

 -

 -

 -

 -

- розчини бетонні, готові для використання

тис.т

 -

 -

 -

 -

 -

 -

- пісок, галька, гравій та щебінь для будівництва

тис.м3

 -

 -

 -

 -

 -

 -

- блоки дверні й віконні, з пластмас

тис.шт

 -

 -

 -

 -

 -

 -

- вікна засклені з пластмас

тис.шт

 -

 -

 -

 -

 -

 -

- вапно

тис. тонн

15,1

15,5

15,5

100

16,1

104,0

- вапняк

тис. тонн

48,8

52,5

54,0

103

56,1

104,0

Загальна площа житла, введеного в експлуатацію за рахунок всіх джерел фінансування

тис. кв.м

0,415

0,8

0,3

37,5

0,5

166,6

Обсяг прийнятої в експлуатацію загальної площі житла у розрахунку на 10 тис. осіб населення

кв. м.

199,0

0,383

0,191

50,0

0,198

104,0

2. Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування

млн.грн.

24,9

13,526

73,2

541,2

95,22

130,1

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу

грн.

1176,4

644,7

3553,4

551,5

4622,3

130,1

Обсяг капітальних інвестицій за видами економічної діяльності та за рахунок усіх джерел фінансування:

 

 

 

 

 

 

 

- в промисловість

млн.грн.

7,47

4,057

 60,0

1478,9

 60,0

100,0


 

Продовження таблиці 1

1

2

3

4

5

6

7

8

- в сільське господарство, лісове та рибне господарства

млн.грн.

9,97

5,410

 8,0

148

 8,32

104

- в будівництво

млн.грн.

6,2

3,4

 5,2

152,9

26,9

517,3

Обсяг прямих іноземних інвестицій, за наростаючим підсумком – всього

тис. дол. США

11,1

11,0

14,0

127,2

14,56

104,0

Обсяг прямих іноземних інвестицій з початку року (надходження)

тис. дол. США

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу

дол. США

531

527

670

127,2

696,8

100,4

Зовнішньоторговельний оборот товарами, в тому числі:

тис. дол. США

-

-

 -

-

 -

-

- експорт

тис дол. США

-

-

 -

-

 -

-

- імпорт

тис. дол. США

 -

 -

 -

 -

 -

 -

3. Розвиток інфраструктури

Обсяг перевезень вантажів:

тис.тонн

6,5

6,6

6,6

100,0

6,6

100,0

- залізничним транспортом

тис.тонн

 

 

 

 

 

 

- автотранспортом

тис.тонн

41,7

6,6

6,6

100,0

6,6

100,0

Обсяг перевезень пасажирів:

тис.чол.

4150

4150

 

0,0

 4160

 

- залізничним транспортом

тис.чол.

 

 

 

 

10 

 

- автотранспортом

тис.чол.

87,6

4150

4150

100,0

4150

100,0

Кількість користувачів мережі Інтернет

одиниць

1209

1220

1220

100,0

1220

100,0


 

Продовження таблиці 1

1

2

3

4

5

6

7

8

4. Розвиток малого підприємництва

Кількість малих підприємств

один.

36

30

37

123,3

38

102,7

Кількість діючих малих підприємств на 10 тис. населення

один.

17

14

18

128,5

18

100,0

Чисельність працюючих на малих підприємствах

тис.осіб

0,229

0,420

0,249

59,2

0,259

104

Кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання – фізичних осіб

тис.осіб

0,310

0,315

0,320

101,5

0,350

109,3

Надходження до бюджетів всіх рівнів від діяльності малого та середнього підприємництва

млн.грн.

40,025

38,0

10,0

26,3

10,4

104,0

Кількість створених робочих місць в малому підприємництві

тис.місць

0,52

0,140

0,80

57,0

0,84

104,0

5. Торгівля і побутове обслуговування

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі

млн. грн.

10,0

8,5

9,0

105

9,36

104

Обсяг реалізованих послуг

млн грн.

0,074

0,087

0,115

132

119,7

104

6. Ефективність ринку праці

Середньорічна чисельність наявного населення

тис.осіб

21,4

21,3

21,3

100,0

20,9

98,1

Чисельність прийнятих на роботу на новостворені робочі місця

місць

337

337

340

100,9

300

88,0


 

Продовження таблиці 1

1

2

3

4

5

6

7

8

Фонд оплати праці усіх працівників, зайнятих у всіх сферах економічної діяльності

млн.грн.

56,5

66,3

64

96,5

106,2

165,9

Середньооблікова кількість штатних працівників

осіб

1260

1260

1286

102,1

1320

102,6

Середньомісячна зарплата працівників, зайнятих у сферах економічної діяльності

грн.

3636

4382

6447

123,7

6705

118,9

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

- у промисловості

грн.

4885

5000

8000

160,0

8100

101,3

- у сільському господарстві

грн.

4029

4250

5600

131,8

6105

109,0

- у будівництві

грн.

1804

3200

5100

159,4

5100

100,0

Середньомісячна зарплата працівників, зайнятих у бюджетних установах

грн.

2399

3200

3800

118,8

4800

126,3

7. Доступність та якість послуг у сфері освіти

Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

тис. осіб

1769

1770

1619

91,4

1695,6

104,0

Кількість дітей у постійних дошкільних закладах

осіб

325

378

330

87,3

343,2

104,0

Охоплення дітей (від 3 до 6 років) постійними дошкільними закладами (у% до кількості дітей відповідного віку)

%

80

68

90

132,3

100

111,0

Частка дітей сільської місцевості, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому від загальної кількості учнів, які того потребують

%

95

100

100

100,0

100

100


 

Продовження таблиці 1

1

2

3

4

5

6

7

8

8. Доступність та якість послуг у сфері охорони здоров’я

Забезпеченість населення стаціонарними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення

ліжок

45,6

47,6

46,0

96,6

46,2

100,4

Забезпеченість лікарями загальної практики сімейної медицини на 10 тис. населення

осіб

7,2

7,4

7,5

101,4

7,5

100,0

Кількість померлих дітей віком до одного року на 1000 народжених живими

проміле

6,1

7,3

7,2

98,6

7,0

97,2

Кількість осіб, що хворіють на активний туберкульоз, на100 тис. населення

осіб

48,9

47,2

47,2

100,0

43,2

98,0

- в тому числі в сільській місцевості

осіб

56,2

63,2

58,8

93,0

60,0

102,0

Кількість осіб, в яких вперше виявлено онкозахворювання на100 тис.населення

осіб

305,8

265,0

262,0

98,9

258,0

98,5

- в тому числі в сільській місцевості

осіб

262,7

257,9

260,1

101,2

260,0

99,9

9. Доступність послуг у сфері культури

Кількість масових бібліотек всіх видів

одиниць

41

41

41

100%

41

100%

Книжковий фонд бібліотек

тис. прим.

221

4,5

2,4

53

4,7

104

Кількість клубних установ всіх видів

одиниць

40

40

40

100%

40

100%

10. Раціональне природокористування та якість довкілля

Відведено (скинуто) зворотніх вод,

тис.куб.м

5,15

5,16

5,78

112,0

5,78

100,0

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

забруднених

тис.куб.м

5,15

5,16

5,78

112,0

5,78

100,0

- з них без очищення

тис.куб.м

5,15

5,16

5,78

112,0

5,78

100,0


 

Продовження таблиці 1

1

2

3

4

5

6

7

8

Викиди шкідливих речовин у повітря

тис.тонн

13,81

11,687

10,87

93,0

10,1

92,9

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

стаціонарними джерелами забруднення

тис. тонн

13,81

11,687

10,87

93,0

10,1

92,9

автомобільним транспортом

тис. тонн

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 

Начальник відділу економічного розвитку

районної державної адміністрації                                                                                        Володимир УРДЕЙЧУК 

 

Таблиця 2

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ

соціально-економічного та культурного розвитку Бережанського району на 2019 рік

 

з/п

Пріоритетне

завдання

соціально-економічного