Бережанська районна державна адміністрація
47501, м.Бережани, вул.Шевченка, 15-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Гуманітарна та соціальна сфери / Культура

Основи відділу


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Відділу культури, національностей, релігій та туризму Бережанської РДА

                         № 87/1-к від 16.06.2017р.

ПОЛОЖЕННЯ

про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії

 з проведення конкурсного добору на посаду керівника 

державного та комунального закладу культури

 

 

І. Загальні положення

 

            1. Це Положення розроблено відповідно до частини 3 статті 212  Закону України «Про культуру» і визначає процедуру формування, організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника державного та комунального закладу культури (далі – керівник закладу культури) та порядок відбору її членів.     

           

2. Конкурсна комісія здійснює свою діяльність на засадах відкритості, гласності, публічності, прозорості, законності, рівності прав її членів, колегіальності прийняття рішень, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості її рішень, недискримінаційного ставлення до кандидатів на зайняття вакантної посади керівника у закладі культури і утворюється органом управління, що проводить конкурсний добір (далі - орган управління).

 

3. Орган управління при доборі кандидатур до складу конкурсної комісії повинен керуватися частинами 7 та 8 статті 213 Закону України «Про культуру».

             4. Всі рішення, що приймає орган управління під час підготовки та проведення конкурсного добору оформлюються шляхом видання відповідного розпорядчого документу (наказу).

5. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення роботи конкурсної комісії забезпечує орган управління.

ІІ. Порядок утворення та склад конкурсної комісії

1. Склад конкурсної комісії та її повноваження формуються відповідно до частин 1-6, 11 статті 213 Закону України «Про культуру».

2. У разі неподання громадськими організаціями або трудовим колективом закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурсний добір пропозицій щодо кандидатур до складу конкурсної комісії,  конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.

4. Секретар конкурсної комісії, який призначається органом управління від структурного підрозділу, що координує підготовку та проведення конкурсного добору відповідного закладу культури:

1) скликає за дорученням голови конкурсної комісії її засідання;

2) формує проект порядку денного засідань конкурсної комісії;

3) здійснює підготовку засідань конкурсної комісії;.

4) виконує доручення голови конкурсної комісії, пов’язані з організацією проведення засідань конкурсної комісії;

5) веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії.

ІII. Порядок відбору кандидатур від трудового колективу та порядок жеребкування щодо визначення кандидатур від громадських організацій

1. Для включення до складу конкурсної комісії кандидатур від трудового колективу до органу управління в установлені строки на паперових та електронних носіях керівником закладу культури подається:

1) протокол загальних зборів трудового колективу;

2) копія аркушу із підписами членів трудового колективу, які були присутні на зборах трудового колективу.

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть кандидат і головуючий на зборах трудового колективу закладу культури. 

 

            2. Для участі у жеребкуванні громадська організація у сфері культури відповідного функціонального спрямування в установлені строки подає на паперових  носіях:

1) лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації, із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії. До листа додаються заява та анкета за формами, визначеними у додатку;

2) копію статуту громадської організації, завірену належним чином.

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть кандидат і громадська організація, що рекомендує кандидатуру для включення до складу конкурсної комісії. 

 

3. Кандидатури, подані від громадської організації у сфері культури функціонального спрямування яка не відповідає напрямкам діяльності закладу культури, в якому буде проводитися конкурсний добір, до участі у жеребкуванні не допускаються.

Кандидатура, яка подана більш ніж однією громадською організацією, до участі у жеребкуванні не допускається.

            4. Для проведення жеребкування орган управління утворює комісію з жеребкування (далі – комісія) у складі 4 осіб. Склад комісії визначається рішенням органу управління. Голову комісії призначає орган управління.

            До складу комісії обов’язково включаються представники громадських обєднань.

                                  

            5. Жеребкування проводиться за допомогою спеціальної скриньки, у якій розміщуються жеребки. На кожному з жеребків зазначається прізвище, ім’я та по батькові кандидата і назва громадської організації, яка подає кандидатуру для жеребкування.

          Кількість жеребків повинна дорівнювати кількості кандидатур, запропонованих для жеребкування.

Комісія перевіряє жеребки на відповідність до вимог цього Положення. Жеребки складаються до скриньки у спосіб, який не дозволяє прочитати прізвище кандидата до складу конкурсної комісії, та перемішуються.

         За дорученням голови комісії один з членів комісії дістає з скриньки почергово три жеребки та передає їх голові комісії.

         Голова комісії після розкриття жеребків оголошує прізвища кандидатур від громадських організацій, які включаються до складу конкурсної комісії.

         Після цього з пристрою дістаються всі інші жеребки, які перевіряються членами комісії та зберігаються до закінчення процедури конкурсного добору.

         Результати жеребкування заносяться до протоколу засідання комісії, який підписується всіма її членами.

 

ІV. Порядок роботи конкурсної комісії

 

1. Конкурсна комісія здійснює добір кандидатів на посаду керівника закладу культури керуючись  статтею 215 Закону України «Про культуру».

 

2. Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним у разі особистої участі в засіданні не менше 2/3 від затвердженого складу. 

            Засідання конкурсної комісії проводить її голова.

3. Голова комісії обирається з поміж членів комісії на першому їх засіданні

4.. Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії розміщується на офіційному веб-сайті органу управління.

5. Регламент роботи конкурсної комісії та спосіб голосування затверджується на першому засіданні конкурсної комісії.

6. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами конкурсної комісії.

7. Оформлення результатів засідання конкурсної комісії проводиться протягом трьох робочих днів з дня проведення засідання конкурсної комісії.

 

 

Начальник відділу культури,

Національностей, релігій і туризму

Бережанської райдержадміністраціїї                                                                О.В.КОКОВІНДивіться також

 

Анонси подій

Актуальна тема