Бережанська районна державна адміністрація
47501, м.Бережани, вул.Шевченка, 15-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Економіка району / Інвестиційні пропозиції

Інвестиційні об'єкти


ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

В  ЕКОНОМІКУ РАЙОНУ

 

Аналіз економічного потенціалу району вказує на доцільність вкладення інвестицій та розвиток таких галузей економіки:

-          промисловість будівельних матеріалів (модернізація капітального обладнання діючих підприємств з метою випуску нових конкурентноздатних видів продукції);

-          розробка, впровадження інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур;

-          розвиток тваринництва, переробка сільськогосподарської продукції;

-          розвиток об’єктів туристичної та рекреаційної інфраструктури, сільського зеленого, пізнавального туризму.

 

PRIORITIES DIRECTIONS OF BRINGING IN OF FOREIGN INVESTMENTS IN THE ECONOMY OF THE DISTRICT

 

The analysis of economic potential of district specifics on expedience the investment and development of next industries of economy:

-                                 industry of building materials (modernization of capital equipment of operating enterprises with the purpose of issue of new types of products);

-                                 development of introduction of intensive technologies of growing of agricultural cultures;

-                                 development of stock-rolising, processing industry;

-                                 development of objects of tourist and infrastructures, agricultural, green cognitire tourism.

 

СТАН ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

STATE OF  FOREIGN INVESTMENT

 

    В економіку  району залучено 1,0 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій. Основними країнами-інвесторами є Швейцарії, Іспанії,США, Кіпру, Литви, Греції.

    In the district economics is involved 1,0 mln. USA  of foreign direct investment. The main investing countries are Switzerland, Spain, USA, Cyprys, Lithuania, Greece.

 

КОНКУРЕНТНІ ПЕРВАГИ ВКЛАДЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

В ЕКОНОМІКУ РАЙОНУ

 

COMPETITIVE  EDGES OF INVESTMENT 

IN THE ECONOMY   OF DISTRICT

 

-наявність незадіяних у виробництві об’єктів нерухомості та земельних ділянок

- унікальна історико-архітектурна та природна спадщина

-наявна навчальна база для підготовки спеціалістів різних галузей економіки

- зручне транспортне сполучення

- наявність трудових ресурсів

Presence of uninvolved in production of objects real estate and lands

- unique (historical-architectural) inheritance

 

- presence educational base for preparation of specialists of different industries of economy

   - comfortable transporting connection

- presence of labour resources

 

 

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ ОБ’ЄКТІВ

  ПО БЕРЕЖАНСЬКОМУ РАЙОНУ

Відновлення роботи ТОВ “Бережанський цегельний завод  «Керамік»

Resumption of Limited company  Berezhansky brick factory "Ceramic"

 

Ініціатор інвестиційного проекту

Initiator of investment project

ТОВ «Бережанський цегельний завод «Керамік»

Limited company  “Berezhanskyj  brick  plant”

Адреса

Address

вул. Рогатинська, 36

47501, м. Бережани

Тернопільська обл.

Україна

   Rohatynska str.,36

47501, Berezhany,

Ternopil region,

Ukraine

Сфера діяльності

Field

Виробництво цегли (М-75, М-100), черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини

Production of brick (M-75, M-100), roofing tile and other construction materials produced from earthenware

Спосіб налагодження  співробітництва

Type of business co-operation

Створення спільного підприємства оренда виробничих приміщень

Creating of common enterprise, rent

Рівень готовності проекту

Stage of the project readiness

Підприємство знаходиться у стані 100% готовності для продовження роботи, відсутні у достатній кількості обігові кошти.

Enterprise ready (for 100 percent) to continue its line of job, but there exist lack of money for modernization

Характеристика проекту  (конкурентні переваги)

Project specification   (competitive advantages)

Багаторічний досвід виробництва та збуту продукції, наявність кваліфікованих кадрів, збережена виробнича база, обладнання для  виготовлення цегли, адміністративні та складські приміщення, наявність сертифікатів на продукцію, власний автотранспорт для доставки продукції. В наявності ремонтно-механічна майстерня, збережені комунікації, трансформаторна підстанція, наявність глиняного кар’єру, зростаючий та ненасичений ринок споживачів керамічної цегли. Площа земельної ділянки 7 га.

Years of experience in production and sales , the availability of qualified personnel , stored industrial base, equipment for making bricks , administrative and storage facilities, the availability of certificates for products, own vehicles for delivery. There are repair- mechanical workshop stored communications, transformer substation , the presence of clay quarry, unsaturated and growing consumer market of ceramic bricks. The land area of 7 hectares .

 

Додаткова інформація

Other information

За 2013 рік підприємством ТОВ «Будвап-Нова», яке використовувало виробничі потужності ТзОВ Бережанського цегельного заводу «Керамік» було вироблено товарної продукції (цегли керамічної) 5,68 млн. штук  на суму 5125,4 тис. грн. Підприємство здійснювало свою виробничу діяльність протягом червня-грудня 2013 року (червень - 317,9 тис. грн., липень - 669,4 тис. грн., серпень - 1163,5 тис. грн., вересень - 789,5 тис. грн., жовтень - 919,1 тис. грн., листопад - 1044,0 тис. грн., грудень - 222,0 тис. грн.). За 2013 рік підприємством реалізовано продукції на суму 3008,3 тис. грн.

   Протягом 2014 року підприємство не здійснювало діяльності

Over 2013 enterprise LLC "Budvap Nova," which used the capacities of LLC Berezhany brick factory "Ceramic" produced commodity products (Brick) 5680000. Pieces worth 5125.4 thousand. UAH. Company exercised its production activity during June-December 2013 (June - 317.9 thousand. UAH., July - 669.4 thousand. UAH., August - 1163.5 thousand. UAH. September - 789.5 thousand. UAH ., October - 919.1 thousand. UAH., November - 1044.0 thousand. UAH., December - 222.0 thousand. UAH.). Over 2013 enterprises sold products worth 3008.3 thousand. UAH.

   During 2014 the company was not carried out activities.

 

 

 

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ ОБ’ЄКТІВ

  ПО БЕРЕЖАНСЬКОМУ РАЙОНУ

 

Відновлення роботи Бережанського склозаводу через продаж з аукціону

Resumption of Berezhany Glass factory by selling at auction

 

Ініціатор інвестиційного проекту

Initiator of investment project

Комітет кредиторів

 

Committee of creditors

 

Адреса

Address

вул. Лепких, 33

47501, м. Бережани

Тернопільська обл.

Україна

Lepkyh street,33

47501, Berezhany,

Ternopil region,

Ukraine

Сфера діяльності

Field

Виробництво скловиробів

 

Production of glass

 

Спосіб налагодження  співробітництва

Type of business co-operation

Продаж з аукціону

 

selling at auction

Рівень готовності проекту

Stage of the project readiness

Підприємство ліквідовано. Знаходиться на стадії продажу з аукціону

Enterprise eliminated. Located at the stage of sale by auction

 

Характеристика проекту  (конкурентні переваги)

Project specification   (competitive advantages)

Багаторічний досвід виробництва та збуту продукції, наявність кваліфікованих кадрів, збережена виробнича база, обладнання для  виготовлення скло посуду, адміністративні приміщення, приміщення бувшого  кахельного цеху, їдальня та складські приміщення. В наявності ремонтно-механічна майстерня, збережені комунікації, трансформаторна підстанція. Площа земельної ділянки 9,91 га. Площа виробничих приміщень – 6000 кв.м.;

допоміжних -6100 кв.м.

Years of experience in production and sales , the availability of qualified personnel , stored industrial base, equipment for the manufacture of glass ware, administrative offices , premises of the former tiled shop, canteen and offices . There are repair- mechanical workshop stored communication transformer substation.           The land area 9,91 ha. The area of ??production premises - 6000 sq.m .; auxiliary - 6100 sq.m.

 

Додаткова інформація

Other information

    ВАТ “Бережанський склозавод” 10.01.2011р.  порушено справу про банкрутство, 23.09.2011 боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Загальна сума всіх визнаних кредиторських вимог, включених у реєстр кредиторів складає 6440447,23 грн.

      На зборах комітету кредиторів затверджено договір про проведення повторного аукціону з продажу майна цілісного майнового комплексу з ТБ “Електронні торги України” за стартовою ціною 3999780,00 грн.

   Open Joint Stock "Berezhany glass plant " 10.01.2011year filed for bankruptcy, 23.09.2011 debtor declared bankrupt and opened a liquidation procedure. The total amount of all recognized creditor claims included in the register of creditors is 6,440,447.23 USD.

      At a meeting of the creditors' committee approved the agreement on the re- auction sale of property of the integral property complex of the TV " Electronic trading of Ukraine" at a starting price of UAH 3,999,780.00 .

 

 

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ ОБ’ЄКТІВ

  ПО БЕРЕЖАНСЬКОМУ РАЙОНУ

 

Відновлення роботи ВАТ «Мікрон»

Resumption of JSC "Micron"

Ініціатор інвестиційного проекту

Initiator of investment project

ТзОВ «Мікрон»

 

JSC "Micron"

Адреса

Address

вул. Золочівська 30

47501, м. Бережани

Тернопільська обл.

Україна

Zolochivska street

47501, Berezhany,

Ternopil region,

Ukraine

Сфера діяльності

Field

Виробництво та оренда

Production and lease

Спосіб налагодження  співробітництва

Type of business co-operation

Створення спільного підприємства, оренда виробничих приміщень

 

The creation of the joint venture , lease of industrial premises

Рівень готовності проекту

Stage of the project readiness

Підприємство знаходиться у стані 50% готовності для продовження роботи, відсутні у достатній кількості обігові кошти

The company is located in the state of 50% readiness to continue working , no sufficient amount of working capital

 

Характеристика проекту  (конкурентні переваги)

Project specification   (competitive advantages)

Збережена виробнича база, обладнання, адміністративні приміщення, складські приміщення. В наявності ремонтно-механічна майстерня, збережені комунікації, трансформаторна підстанція. На території дві скважини і водонапірна башта. Площа земельної ділянки 8,3 га.

Stored industrial base , equipment, administrative offices , warehouses . There are repair- mechanical workshop stored communication transformer substation. At the two wells and a water tower . Site area 8.3 hectares.

 

Додаткова інформація

Other information

На даний час підприємство виробничої діяльності не здійснює. Попереднє підприємство ВАТ «Радіозавод Мікрон» ліквідоване.  Цілісний майновий комплекс, а саме приміщення адмінбудинку, майстерня, складські приміщення та цехи збережені в належному стані та заставлені в банку «Надра».

Радіозавод «Мікрон» створено в 1972 році. За часи існування радіозаводу основна частка продукції була орієнтована на військову промисловість. Державне підприємство  приватизоване 26.10.1996 року і створено ВАТ «Мікрон». 28.10.2010 р. створено ТзОВ «Мікрон» яке є правонаступником ВАТ «Мікрон». Виробничу діяльність підприємство здійснювало останній раз в 2004 році і виробило товарної продукції на суму 421,1 тис. грн. В цей час  випускалися радіоприймачі.

At present the enterprise carries on productive activities. Previous company OJSC " Radio Micron" eliminated. Integral property complex , namely administrative building room , workshop , warehouses and shops kept in good condition and pledged bank "Nadra".

Radio "Micron " was created in 1972. For the time being radio factory bulk products focused on the military industry. 26.10.1996 privatized state enterprise , and established JSC "Micron" . 28.10.2010 g. Created LLC " Micron" which is the legal successor of JSC "Micron" . Production activity the company carried out last time in 2004 and produced marketable products worth 421.1 thousand . UAH. At this time produced radios .

 

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ ОБ’ЄКТІВ

  ПО БЕРЕЖАНСЬКОМУ РАЙОНУ

Будівництво автотранспортного підприємства  ТЗОВ “Бережаниавтотранс”

Construction motor company LLC " Berezhanyavtotrans "

Ініціатор інвестиційного проекту

Initiator of investment project

ТЗОВ “Бережаниавтотранс”

 

LLC " Berezhanyavtotrans "

 

Адреса

Address

вул. Золочівська,

47501, м. Бережани,

Тернопільська обл.,

Україна

Zolochivska street

47501, Berezhany,

Ternopil region,

Ukraine

Сфера діяльності

Field

Надання в оренду будівлі

Lease building

 

Спосіб налагодження  співробітництва

Type of business co-operation

Створення   підприємства

 

Creating a company

 

Рівень готовності проекту

Stage of the project readiness

Підприємство знаходиться у стані 50% готовності для продовження роботи, відсутні у достатній кількості обігові кошти

The company is located in the state of 50% readiness to continue working , no sufficient amount of working capital

 

Характеристика проекту  (конкурентні переваги)

Project specification   (competitive advantages)

Незавершене будівництво автотранс-портного підприємства  ТЗОВ “Бере-жаниавтотранс”. Територія огорожена залізобетонними плитами, поряд є автомобільна газова заправка. На території  знаходиться власна, електропідстанція, водонапірна башта. Загальна площа приміщень  4650 кв.м. Площа земельної ділянки 34,213 кв.м. з них 33,00 асфальтовано

Construction in progress Avtotrans - Portnoy Company LLC " take- zhanyavtotrans ." The area is fenced reinforced concrete slabs , Around automotive gas filling . The territory is a private , electricity , water tower . Total floor area 4650 sq.m. Land area 34.213 sq.m. are paved 33,00

 

 

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ ОБ’ЄКТІВ

ПО БЕРЕЖАНСЬКОМУ РАЙОНУ

Відновлення тваринницького комплексу

(під ВРХ) та допоміжних приміщень

Recovery livestock complex

(For cattle ) and auxiliary facilities

C:Documents and SettingsАдминистратор.3E0CA10D40034B4Local SettingsTemp28012013251-1.jpg

C:Documents and SettingsАдминистратор.3E0CA10D40034B4Local SettingsTemp28012013250-1.jpg

Ініціатор інвестиційного проекту

Initiator of investment project

Саранчуківська сільська рада

 Saranchukivska village council

Адреса

Address

село Саранчуки

Тернопільська обл.,

Україна

village Saranchuky,

Ternopil region,

Ukraine

Сфера діяльності

Field

Тваринницький комплекс

Livestock complex

 

Спосіб налагодження  співробітництва

Type of business co-operation

Створення   сг підприємства

 

Creating аn agricultural company

 

Рівень готовності проекту

Stage of the project readiness

Підприємство знаходиться у стані 50% готовності для продовження роботи, відсутні у достатній кількості обігові кошти

The company is located in the state of 50% readiness to continue working , no sufficient amount of working capital

Характеристика проекту  (конкурентні переваги)

Project specification   (competitive advantages)

Наявні:

- 4 корівника  4-х рядного типу, бетонне перекриття колонного типу, загальною площею 7045 м?;

-   адмінбудинок  510м?;

-   приміщення пилорами 177 м?;

-   силосні  ями, гнійна яма;

-   територія комплексу  5 га;

-   асфальтні доріжки , територія току, складські приміщення

 

Available in:

- 4 4 barn -row type, column type concrete floor , a total area of ??7045 m?;

- 510m? office block ;

- 177 m? premises saws ;

- Silage pit festering pit ;

- The territory of 5 hectares ;

- Asphalt paths, flow area , warehouses

 

 


 

 

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. Шевченка, 15, м. Бережани, Тернопільська область, 47501

тел.: (03548) 2-11-78, 2-12-78,

e-mail: rda@ber.te.ua

web-сайт: http://www.oda.te.gov.ua/berezhanska

 

 

ВІДДІЛ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БЕРЕЖАНСЬКОЇ

РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

вул. Шевченка, 15, м. Бережани, Тернопільська область, 47501

тел.: (03548) 2-12-78, 096 -50-30-052,

e-mail: ekon@ber.te.ua
 

Анонси подій

Актуальна тема